Så hjälps vi åt att minska energiförbrukningen

28 november 2022

Hammarö har, precis som övriga kommuner, regioner och statliga myndigheter i landet, fått i uppdrag att spara energi för att undvika störningar eller avbrott i elnätet. Här redovisar vi det som är beslutat och planerat i vår kommun.

Eluttag och kontakt.png
Illustration med vägguttag och stickkontakt

Det oroliga omvärldsläget har gjort att energisituationen just nu är ansträngd i Sverige och Europa. Det har resulterat i högre elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska på elanvändningen. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet.

- Det är viktigt att belysa att det i första hand inte handlar om att spara pengar genom de här åtgärderna. Vi som kommun behöver vara med och bidra till att säkra ett stabilt elnät i Sverige. Därför har vi tagit fram en åtgärdslista som är enkla att införa och som direkt får den effekt vi eftersträvar men som också inte kräver några större insatser för att få till, säger Lars Elfstrand, chef serviceförvaltningen.

Det här gör Hammarö kommun för att minska elanvändningen

 • Vi reglerar tiden för gatljusen.
 • Bastun på Kilenegården begränsas till vissa tider.
 • Vi begränsar julbelysningen i alla våra fastigheter och lokaler.
 • Vi ser över möjligheten att sänka inomhustemperaturen i kommunala verksamhetslokaler med 1-2 grader beroende på uppvärmningssystem. Denna åtgärd gäller våra idrottshallar, skolor och kontor och kan genomföras först när en riskanalys har gjorts.
 • Hushålla med varmvatten, vara extra noga med att köra tvätt- och diskmaskiner så fyllda som möjligt och släcka lampor i rum som inte har automatisk släckning.
 • Vi slutar att köra motorvärmare nattetid för fordon som endast används dagtid.
 • Fastighet ser över möjlighet att täta fönster och dörrar i äldre byggnader.
 • Fastighet informera hyresgäster om att minska på energiförbrukningen.

Tips på sparåtgärder du själv kan göra hemma

 • Använd el vid rätt tid på dygnet
 • Sänk värmen inomhus
 • Använd mindre varmvatten
 • Stäng av apparater och släck lamporna
 • Täta lister till fönster och dörrar


Fler tips på hur du kan energieffektivisera hemma hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Du kan även kontakta Hammarö och Karlstads energi-och klimatrådgivare Rita Nielsen på telefon
054-540 46 97 eller via mejl energiradgivningen@karlstad.se.

Har du frågor?

Kontakta: Lars Elfstrand, chef serviceförvaltningen
Mejla till: Lars.elfstrand@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2022-11-28