Dags att ansöka om bygglov inför sommarens projekt

29 mars 2021

Nu är det vår och kanske har du börjat planera för sommarens byggprojekt. Tänk på att det är bra att vara ute i god tid med din bygglovsansökan då det är många som söker bygglov just nu.

En man bygger en altan och skruvar med en skruvdragare

Ansök enkelt i våra e-tjänster

I våra e-tjänster för byggärenden, kan du ansöka och anmäla allt från enklare ärenden som eldstad, mur, plank, skyltar och Attefallsbyggnationer till mer komplicerade och större byggprojekt. Du kan även komplettera ditt pågående ärende samt begära startbesked och slutbesked via e-tjänsterna.

I e-tjänsterna får du som söker bygglov hjälp att fylla i uppgifterna korrekt och komplett redan från start. Återkoppling sker automatiskt och du får löpande information och kan följa det pågående ärendet i e-tjänsten.

I e-tjänsterna kan du ansöka om:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
 • Bygga ny Attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivning av byggnad
 • Marklov, utfyllnad av mark, trädfällning med mera
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispens vid byggnation inom strandskyddsområde
 • Mur och plank

 

Våra e-tjänster hittar du under E-tjänster & blanketter, bygga och bo eller på e-tjanster.hammaro.se. Tänk på att du behöver kunna legitimera dig med digitalt bank-id för att använda tjänsterna.

Du hittar allt som rör bygglov och handläggningstider genom att klicka på länken Länk till Bygga på Hammaro.se

Digital post i Kivra

Kommunen har tecknat avtal med Digitaliseringsmyndigheten (DIGG). I dagsläget skickar miljö- och byggförvaltningen viss information till din digitala brevlåda till exempel Kivra. Det kan röra sig om underrättelser och grannhöranden i bygglovsärenden. I framtiden kommer mer av kommunens kommunikation att ske via digital post.

Tänk på att även du som företagare kan skaffa en digital brevlåda.

 

Sidan uppdaterad: 2021-03-30