Byte av halkbekämpningsmaterial inför vintern

23 november 2021

Likt flera andra kommuner i Värmland väljer vi att byta ut vår sand som tidigare använts som halkbekämpningsmaterial på gång, cykelvägar och mindre vägar under vinterhalvåret. Sand klassas numera som en ändlig resurs vilket innebär att den inte längre är tillåten att säljas som halkbekämpningsmaterial. Istället införs bergkross-makadam som har fördelen att vid väderomslag ha fortsatt effekt på vägbanan när kallt väder övergår till varmt.

Barn promenerar i första snön

Fördelarna med makadam

Sand har inte möjligheten att bibehålla sin funktion vid väderomslag. Sand sjunker igenom vilket gör att sandningen behöver upprepas. Användningen av makadam innebär att vi inte behöver sanda lika ofta. Bergkrossen fäster bättre i underlaget med sin lite spetsigare form än vad sand gör. För dig som har som vana att cykla under vintersäsongen rekommenderar vi att byta ut dina sommardäck till dubbdäck anpassade för vinterväglag för att inte riskera slitage och i värsta fall punktering på cykeln.

Fortsatt saltning av större leder

Makadam kommer att strös ut på gång- och cykelvägar samt vägar medan vi fortsätter att salta våra större leder för buss- och biltrafik precis som tidigare. Varför vi väljer att inte använda salt på gång- och cykelleder beror på att saltet kan blockera viktiga näringsämnen för växter och därför vill vi vara så sparsamma med det som möjligt. Saltet som används idag är så kallat befuktat salt och består av 70 % salt och 30 % vatten. Det gör att det går åt mindre salt på vägarna och att saltet inte far iväg lika lätt utanför vägbanan.Foto: Rödmarkerade vägleder på kartan saltas enligt tidigare och på övrigt vägnät kommer vi nu att använda makadam.

Hämta bergkross-makadam

Allmänheten kan hämta bergkross-makadam vid lådorna märkta med Hammarö kommuns logotyp på samma platser som det tidigare funnits sand. 
Här finner du var lådorna är placerade

 

Sidan uppdaterad: 2021-11-23