Älgjakt Hammarö 2023

9 november 2023

Måndag 13 november(vecka 46) startar 2023 års älgjakt på Hammarö. Den beräknas hålla på fram till lördag 18 november. Älgjakten på Hammarö förläggs alltid en månad senare än vad som är normalt i övriga Sverige för att minska störningen på det rörliga friluftslivet. Vi är tacksamma om Hammaröbor och andra besökare för allas säkerhet minimerar närvaron i skog och mark under denna period. Tänk även på att under jakten rör sig djuren mer än vanligt så var uppmärksamma i trafiken och ta det lite extra försiktigt.

Varningsskylt för älgjakt

Varför jagar vi älg?
Varje år behöver älgstammen minskas och Länsstyrelsen beslutar om antal djur som får fällas grundat på bland annat antal älgar i området, antal viltolyckor och skador på skog.
Under de senaste 12 månaderna har sex påkörningar av älg skett i trafiken, med eftersök där två älgar fick avlivas.
2023 års älgjakt genomförs 13–18 november på Hammarö och tilldelningen är tio älgar. Jägarna inventerar samtidigt och kan ansöka om att få skjuta fler.

– Har du störande älgar i ditt område får du gärna kontakta oss innan jakten så kan vi försöka få in dem i licensen. Och håll dig till motionsspåren, ha kläder som syns ordentligt och ha din hund kopplad under veckan, hälsar Ville Mark, Hammarö jaktvårdsklubb.

Tänk på säkerheten
För allas säkerhet ber vi er att i största möjliga mån undvika att vistas i skogen under veckan. Om du händelsevis behöver vara i skogen är det viktigt att du har på dig kläder som gör att du syns, exempelvis varselkläder. 
Du kan använda motionspåren vid Kilenegården och Mörmoskogen under veckan.

Information från Hammarö Jaktvårdsklubb
På Hammarö är det Hammarö Jaktvårdsklubb som sköter om älgjakten. Klubben bildades för snart 100 år sedan och har idag 100 medlemmar. På älgjakten deltar cirka 50 jägare. Det är även några av klubbens medlemmar som ansvarar för eftersök vid olyckor med vilt på ön. Klubben vill även passa på att tacka markägarna. Genom ett bra samarbete säkerställer vi tillsammans en ökad trafiksäkerhet, minskade skador på skog och trädgårdar samt att vi bibehåller en fin älgstam.

Sidan uppdaterad: 2023-11-09