Vilka är Seleri AB?

19 februari 2021

Seleri AB är en löne- och personaladministrativ byrå som drivs av systrarna Caroline och Cecilia Fjellman. Nolgårdsföretaget jobbar efter visionen "lön skall vara kul" och mottot "rätt lön i rätt tid". Solweig Gard, kommunalråd, och Annika Axelsson, näringslivsansvarig, på Hammarö kommun träffade de båda delägarna via ett digitalt företagsbesök.

Två kvinnor sitter i varsin fåtölj på ett kontor.
Caroline och Cecilia Fjellman på Seleri AB

Företaget

Caroline Fjellman startade Seleri AB 2014 med en tanke om att förenkla den administrativa delen för företagare när det gäller löner och därmed jobba mot visionen ”lön skall vara kul”. Idag är byrån en av Sveriges tio renodlade löne- och personaladministrativa byråer och de har kunder över hela Sverige. Sedan starten 2014 har företaget vuxit, systern Cecilia har klivit in som delägare och ytterligare två personer har anställts. Men enligt Cecilia kan det idag vara svårt att få tag på rätt kompetens.

- Det utbildas för lite i hela landet och utbildningen finns idag endast inom Affärshögskolan och Yrkeshögskolan. Det här området är kunskapsintensivt och det händer så mycket inom olika delar hela tiden men brist på kompetens är ett hinder i utvecklingen framåt, menar hon.

Kunderna och framtiden

Byråns kunder består idag av en bred blandning av företag, allt från enmansföretag upp till företag som idag omsätter en halv miljard och har närmare 200 anställda. Bara under 2020 som anses vara ett mellanår fick byrån 15 nya kunder och att den här tjänsten behövs för att få ett fungerande företagande är både Caroline och Cecilia överens om.

- Den största utmaningen för en företagare är att faktiskt ta emot hjälp när det gäller löneadministration. Insikten om att de kanske vill växa och utvecklas är en viktig pusselbit, kanske den viktigaste som gör att de till slut inser att de behöver den här typen av hjälp. Om det blir fel på lönen kan arbetstagaren tappa tillit och förtroende för dig som arbetsgivare, menar Caroline.

Systrarna är även överens om att ytterligare ett steg mot att växa som företag är att utveckla fler ben. Exempelvis är Caroline idag flitigt efterfrågad av skolor som utbildar inom löneadministartion och av andra forum. Ett annat område är få in HR och arbetsrätt anpassat med personalrekrytering.

-Vi behöver bli bättre på att berätta om vad vi gör och höja yrkesstoltheten kring att arbeta med löner. Vi skulle gärna kommer ut till skolorna inför skolavslutningen i årskurs 9 och berätta mer om löner, exempelvis hur en lönespec ser ut och hur läser du den för att förstå om du fått rätt lön eller ej, säger Caroline. Och menar även att det är en viktig kunskap man inte alltid lär sig i skolan.

Det lokala näringslivsklimatet

Ytterligare ett område som diskuterades under företagsbesöket var det lokala näringslivsklimatet och kommunens roll för företagare på Hammarö. Caroline och Cecilia är överens om att det bästa med att driva företag på Hammarö är läget och närheten till allt då de även bor på orten. Som företagare är de aktiva i olika forum för att bidra till en utveckling av det lokala näringslivet. Vad gäller kommunens roll anser de att det är viktigt att de företag som faktiskt finns här lyfts på olika sätt.

-Visa vilka fantastiska företag vi har, det är något att vara stolt över! 

Sidan uppdaterad: 2021-02-19