Försäljning av folköl

Folköl är en alkoholdryck, som innehåller mer än 2,25 volymprocent, men som mest 3,5 volymprocent alkohol. För att begränsa de skador som alkohol orsakar, finns en rad bestämmelser i alkohollagen och flera av dem gäller försäljning av folköl. Den som vill sälja folköl, måste därför anmäla det till kommunen där försäljning sker.

En tallrik med mat och ett glas öl står på klippor vid vattnet. I bakgrunden ser man en kvinna och en hund badar.

Vad krävs för att få bedriva folkölsförsäljning?

 • Enligt alkohollagen får du inte börja sälja folköl förrän du har anmält det till den kommun där försäljningen ska ske.
  Anmälan ska därför göras till miljö- och byggnadsnämnden, som är ansvarig nämnd i Hammarö kommun.
  Anmälan ska i första hand göras via vår tillsynsportal.

 • För att få sälja folköl ska butiken även vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs i.
  Samma sak gäller för dig som ska servera folköl i din restaurang.
  Läs mer om livsmedelshantering här.

 • Försäljning av folköl ska vara ett komplement till försäljning av matvaror.
  Det är till exempel inte tillräckligt att bara sälja godis, glass och kakor.
  Samma sak gäller restauranger. I en restaurang ska man servera mat om man också säljer folköl. 

 • Du som säljer folköl är skyldig att har rutiner och själv kontrollera försäljningen, vilket kallas för egenkontroll.
  I egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter, för att följa alkohollagens regler.
  Vi vill att egenkontrollen regelbundet redovisas för tillsynsmyndigheten. 
  Det gör du enklast via tillsynsportalen.
  Läs gärna mer om egenkontroll och se exempel på utformning på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Sidan uppdaterad: 2020-06-18