Alkoholtillstånd

Det övergripande målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Därför har vi lagstiftning som reglerar försäljning och servering av alkohol.

Kommunen är ansvarig tillsynsmyndighet när det gäller vissa delar av alkohollagstiftningen.

I Hammarö kommun, är ansvaret för tillsynen enligt alkohollagstiftningen uppdelad mellan två olika nämnder:

 

Sidan uppdaterad: 2019-03-04