Konkurrensutsättning

Hammarö kommuns konkurrensutsättningsprogram syftar till att utnyttja ökad konkurrens som ett medel för att nå hög effektivitet och en god kvalitet på kommunens tjänster till kommuninvånarna.

Genom konkurrensutsättning vill Hammarö kommun uppmuntra till ökad valfrihet och mångfald, få till stånd en bättre näringslivsutveckling samt stimulera verksamhetsutveckling i den egna organisationen.  

Läs hela konkurrensutsättningsprogrammet här.

Sidan uppdaterad: 2019-03-04 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar