Omställningsprocess för dig som är egen företagare

6 maj 2020

Under den rådande coronapandemin drabbas många företagare hårt och många behöver just nu vrida och vända på sin verksamhet för att hitta nya affärsmodeller. I samarbete med Innovation Park erbjuder nu Nyföretagarcentrum omställningsprocessen ”Vi ställer om tillsammans” för att hjälpa företag vidare.

Människor sitter kring ett bord med bildtexten

Omställningsprocessen är för dig som är företagare och som tappat majoriteten av din affär på grund av Corona och nu vill göra en snabb
omställning. I den här processen är det ni entreprenörer som hjälper varandra. Vi faciliterar gruppträffarna samt coachar er
fram till nya vägar för att kunna navigera och ställa om. Vi kör processen med ca fyra företag per gång. Alla typer av
företag är välkomna. Det är just det som är processens framgång – att ni verkar i olika branscher, är olika stora och är olika
typer av entreprenörer. Processen är kostnadsfri.


För frågor och anmälan kontakta Nyföretagarcentrum Södra Värmland, sodravarmland@nyforetagarcentrum.se

Sidan uppdaterad: 2020-05-07