Omställningscheckar - 15 miljoner i stöd till drabbade företag

5 maj 2020

Många företag kämpar med effekterna av coronapandemin. Därför har Region Värmland infört en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Två kvinnor i en liten lokal butik.

Företagen kan ansöka om max 150 000 kronor för utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. "Omställningschecken" kan bland annat gå till strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten. Region Värmland står för 80 procent av summan företaget ansöker om.

Omställningscheckarna omfattar företag i hela Värmland med 0–49 anställda.

Ansökan öppnar den 1 maj och håller öppet till och med 30 september.

Mer information finns på Region Värmlands webbplats.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05