Match2Job-ett lyckat kompetensförsörjningsprojekt

4 mars 2020

Hammarö kommun har i tre års tid deltagit i det EFS finansierade projektet Match2Job, ett projekt som startade i syfte att hjälpa nyanlända komma ut i arbetslivet på kortast möjliga tid. Tillsammans med åtta andra värmländska kommuner har man samverkat för att tillvarata den nyanlända kompetensen och utifrån arbetsgivarnas behov av arbetskraft skräddarsytt utbildningar som varit unika och som i många fall lett direkt till arbete.

Annika Axelsson projektledare för MAtch2Job
Annika Axelssons projektledare för Match2Job

Sammanlagt har 290 personer deltagit i olika yrkesutbildningar under de här tre åren och utav de som fullföljt en utbildning har 9 av 10 gått vidare till arbete eller ytterligare studier, vilket är ett väldigt lyckat resultat.

-Det börjar med en arbetsgivare, säger Annika Axelsson projektledare på Hammarö kommun. Hon menar att de arbetsgivare som har varit i behov av arbetskraft fått kartlägga sina behov och utifrån det har yrkesutbildningar skapats som matchat behoven. Det som har varit unikt är att teori och praktik har integrerats och man har i utbildningarna kombinerat SFI studier med yrkesutbildning, så kallad yrkes-SFI.

Att projektet varit så framgångsrikt anser Annika bero på att arbetsgivaren varit så tydlig med sina behov och krav på kompetens och genom att de samverkat i urvalsnyckeln där man bland annat genom samtal med de sökande kommit fram till vilka som varit lämpliga deltagare har man hittat rätt kompetens direkt. Ibland har deltagarnas tidigare färdigheter, som exempelvis att ha jobbat som skräddare, lett till att de ansetts vara lämpliga deltagare i en lackeringsutbildning då färdigheterna bedömts likartade.

Projektet avslutas den 15 mars i år och Annika menar att det som finns kvar och som kommunerna nu måste hitta nya sätt att förvalta är utbildningarna inom yrkes-SFI och processen med urvalsnyckeln som har lett till att så många hittat rätt i sina valda utbildningar.

Vill du höra mer om projektet är du välkommen att delta i Match2Jobs spridningskonferens som äger rum i Karlstad CCC 10 mars. Dagen fokuserar på de erfarenheter och resultat som gjorts under projekttiden samt framtida utmaningar inom kompetensförsörjning och integration i Värmland. Konferensdagen är öppen för alla och anmälan görs till: annika.axelsson@hammaro.se, senast fredag 6 mars. 

Sidan uppdaterad: 2020-03-05