Hammarö kommun på 6:e plats av 139 kommuner

25 april 2017

Hammarö kommun har fått ett bra resultat i Sveriges kommuner och landstings (SKL) servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Den löpande insiktsmätningen omfattar kontakter som förvaltningen haft med företagare under januari till och med december 2016.

Ann-Kristin Djuvfeldt, chef miljö- och byggnadsförvaltningen

SKL genomför en öppen jämförelse inom området företagsklimat.  Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagarna. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är företag som kommunen varit i kontakt med som ingår i studien. Företagen har fått svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av kommunens service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet "nöjd-kund-index" (NKI).

Hammarö kommuns NKI-värde är totalt 80 och Hammarö hamnar på 6:e plats av totalt 139 kommuner. 

"Vår förvaltning har arbetat långsiktigt för att skapa ett bra företagsklimat genom engagerade medarbetare och kundfokus. Kommunen har under de senast fem åren bland annat erbjudit utbildningar och föreläsningar för företagen inom livsmedel, miljöskydd och byggsidan. Vi har ett bra internt samarbete i kommunen som gör att vi snabbt kan besvara frågor som kommer in till kommunen via kontaktcenter." säger Ann-Kristin Djuvfeldt, chef miljö- och byggnadsförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2017-04-25 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar