Hammarö kommun möter - Hammarö Ljud

28 januari 2021

Företaget Hammarö Ljud har funnits i 20 år och har sitt kunnande inom presentations- och musikutrustning. Hammarö kommun, representerat av Annika Axelsson näringslivsansvarig och Solweig Gard kommunstyrelsens ordförande, träffade delägarna Johan och Sarah via ett digitalt företagsbesök där de båda berättade om sitt företag och sin syn på företagande i kommunen.

Digitalt möte där en man och kvinna syns på skärmen.
Solweig Gard, Hammarö kommun och Johan Kronesäter, Hammarö Ljud

Företaget

Johan Kronesäter startade Hammarö Ljud 2001 och sedan fem år tillbaka är även sambon Sarah Lindström delägare. Det är ett företag med ett stort kunnande inom all slags presentations- och musikutrustning och erbjuder sina kunder skräddarsydda lösningar för tal, musik, konserter och storbildsvisningar. 

Johan har gått ljusteknikerutbildning och Sarah är utbildad hörslingedesigner och båda har gått flera påbyggnadskurser. Sarah satsar mycket på hörslingearbetet och tycker att bland det roligaste och viktigaste är att sätta upp hörslingor och de har bland annat installerat hörslingor på Djupängens äldreboende.

- Det ger alla samma möjligheter att höra och skapar tillgänglighet för alla, menar Sarah.

Solweig Gard, Hammarö kommun och Sarah Lindström, Hammarö Ljud

Lokal kompetens och hållbarhet

I företaget finns en elektriker anställd vilket innebär att de kan ge fullservice vad gäller elinstallationer. Om det behövs ytterligare kompetens för ett uppdrag ser de över om den går att hitta inom kommunen först och främst. Att värna det lokala och stärka näringslivet här är viktigt för paret.

-Om kompetensen finns nära varför gå över bron efter vatten? säger Johan som tycker att vi behöver bli bättre på att hjälpa och stötta varandra här på ön. 

I de olika uppdragen försöker de även ta vara på den utrustning som redan finns. Till exempel om de vet att det finns nedmonterade högtalare i någon del av kommunen så försöker de i första hand nyttja den för ett uppdrag vilket blir mer kostnadseffektivt och hållbart.

Flera ben att stå på

Trots den rådande pandemin har Hammarö Ljud klarat sig bra. De har haft flera nybyggnadsuppdrag och serviceavtal har varit enklare att göra då flera lokaler nu stått tomma, dessutom har de flera ben att stå på. Ett ben som just nu inte är så aktivt är tillgången till flera artister som kan bokas via dem, allt från den lilla festen rent privat till stora event. De kan då erbjuda allt, från artist till den ljud- och ljusanläggning som behövs. De håller även i kurser för band, pedagoger och elever som behöver förstå och lära sig tekniken.

Skapa ett starkt näringslivsklimat

Avslutningsvis diskuteras kommunens roll för att stärka det lokala företagsklimatet och näringslivet på ön. Johan och Sarah vill att kommunen hjälper till att värna om den lokala kompetensen.

- Satsa på att skapa en stark Vi-känsla och Gnosjöanda, allt finns ju på ön!

Sidan uppdaterad: 2021-02-04