Annika Axelsson – näringslivsansvarig i Hammarö kommun

5 februari 2019

Vi blir inte bara fler invånare här på Hammarö. Även fler företag väljer att etablera sina verksamheter i kommunen. Till deras hjälp har de Annika Axelsson, näringslivsansvarig i Hammarö kommun och den person som är kontakten från kommunen till alla de 991 företag som idag finns registrerade på Hammarö.

Som näringslivsansvarig i Hammarö kommun jobbar Annika med näringsliv- och turistfrågor. Fokus är att stärka relationen till företagarna och vara en kanal mellan kommunens verksamheter som berörs vid situationer där näringsliv är involverat.

-    Jag började min tjänst som näringslivsansvarig i augusti 2018. Sedan dess har jag jobbat för att skapa enklare kontaktvägar mellan kommunen och företagare, berättar Annika.

Annika har jobbat i Hammarö kommun sedan 2015 då hon blev anställd som integrationssamordnare. Hon har tidigare arbetat med arbetsmarknadsfrågor och haft fokus på individer som stått långt från arbetsmarknaden och varit i behov av stöd. Sina tidigare erfarenheter ser hon som en tillgång rörande de utmaningar Hammarö kommun står inför inom näringsliv och besöksnäring.

-    Vi måste jobba med lång- och kortsiktiga mål för att bibehålla det näringsliv vi har. Vi måste titta mer på de resurser som kan utvecklas och sedan göra bedömningar för vad som behöver kompletteras.

Idag kan Annika ha svårt att hjälpa företagare med att hitta lämpliga lokaler som inte ägs av kommunen. Om du har lediga lokaler som skulle kunna anpassas till näringslivsverksamhet kan du höra av dig till Annika. Hon nås på mejl: annika.axelsson@hammaro.se eller telefon: 054-51 50 00.

Sidan uppdaterad: 2019-02-04 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar