Driftstörning

På den här sidan kan du läsa mer om pågående driftstörningar för Hammarö kommun, Hammarö energi AB och Hammarö stadsnät.

Driftunderhåll e-tjänstportal måndag 27 maj

Under måndag 27 maj kommer det förekomma driftunderhåll på vår e-tjänstportal. Detta innebär att du kan ha svårt att nå våra e-tjänster under dagen. På tisdag 28 maj beräknas allt fungera som vanligt igen.

 

Beläggningsarbeten Industrileden

Vecka 21-22

Vägverket kommer utföra beläggningsarbeten på Industrileden.
Väglots och vägvakt dirigerar trafiken under vissa tider av arbetet.
Vänligen följ anvisningarna.

 

Trafikstörning Lövnäsleden

Vecka 19 och 20

För att parkeringar vid och runt Hammarlundens skola inte ska påverkas när mängden yrkesarbetare vid Hammarlunden ökar kommer en tillfällig parkering anläggas söder om Lövnäsleden mittemot den nygjorda infarten för byggtrafik. 

Under tisdag 7 maj kommer trafiken påverkas under en kortare period med begränsad framkomlighet i samband med att en maskin som ska röja undan vegetation släpps av. Under den tiden kommer vägvakter finnas på plats.

Arbetet med parkeringen i sin helhet kommer pågå torsdagen 9 maj till fredagen 10 maj för att sedan fortsätta måndagen 13 maj och tisdagen 14 maj. Under de dagarna kommer lastbilstrafiken öka i och med inkörningen av grus till parkeringen. För att underlätta för er trafikanter i morgontrafiken kommer arbetet börja utföras mellan klockan 08:30 och 09:00. Under dessa dagar kommer vägvakter finnas på plats.

Avverkning av kantträd vid kraftledning Hallersrud - Nolgård

Måndag 29 april - tillsvidare

 

Från och med förmiddagen måndag 29 april kommer Stora Enso Skog att avverka kantträd i anslutning till en kraftledning mellan Hallersrud och Nolgårdsudden. Ledningen är luftburen och långt ifrån passerande men vi ber er ta hänsyn till att personal är på plats och arbetar i området. Vi uppmanar alla att vara försiktiga och inte gå nära de som utför arbetet av säkerhetsskäl.


Grävarbete i Skoghalls centrum

Måndag 15 april och tillsvidare

Vi kommer att byta ut en vattenledning i centrum vilket gör att vår personal och maskiner kommer att vara på plats och utföra ett grävarbete från måndag 15 april. Arbetet med VA-ledningen beräknas ta cirka tre veckor men kan variera med tanke på arbetets omfattning. Anledningen till bytet av ledning beror på att vi tidigare har haft flera vattenläckor i området och vi har därför tagit beslutet att byta ut hela ledningen för att minimera fler vattenläckor. Åråsvägen kommer att ha minst ett körfält öppet under perioden då arbetet utförs. Vi ber er ha hänsyn för att tillgängligheten i centrum kan vara begränsad och att arbete pågår. 

Sidan uppdaterad: 2019-05-24 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar