Höstförsäljning och underhållning

När:
26 oktober
Plats:
Bygdegården Svenshult

Välkommen till IOGT-NTO:s höstförsäljning vid bygdegården Svenshult. Försäljning, lotteri och kaffeservering. Underhållning av Dragspelsklubben.
Lördag 26 oktober klockan 15:00.