Hör på Hörberg!

När:
16 februari
Plats:
Bygdegården Svenshult

Basun teatern bjuder på en visföreställning för att berätta om Barbro Hörbergs avtryck. Bygdegården Svenshult, söndag 16 februari klockan 17:00.
Entré 60 kronor, inklusive fika.

Barbro Hörberg