För närvarande är det få evenemang på grund av rådande restriktioner