Sök på hammaro.se

9 träffarvattenläcka inom hela webbplatsen

 • Frågor och svar vattenläcka

  På den här sidan besvarar vi vanligt förekommande frågor som uppstår vid vattenläcka.

  Senast uppdaterad 2019-08-06

 • Nummer att ringa utanför kontorstid

  Journummer att vända sig till efter kontorstid: Socialjouren ... vattenläcka eller strömavbrott: 113 13 Tjänstgörande sjuksköterska: 11 77 Larmcentralen, vid fel på kommunens fastigheter, vatten, avlopp, gator och vägar: 054 - 15 11 40 Jourtelefon ...

  Senast uppdaterad 2018-06-15

 • Nummer att ringa utanför kontorstid

  Journummer att vända sig till efter kontorstid: Socialjouren ... vattenläcka eller strömavbrott: 113 13 Tjänstgörande sjuksköterska: 070-225 94 42 - Larmcentralen, vid fel på vatten, avlopp, gator och vägar: 054 - 15 11 40 Jourtelefon för Hammarö ...

  Senast uppdaterad 2017-04-18

 • Rapport ansvar Hammarö 2012.docx

  Revisionsrapport Granskning av - kommunstyrelsens och - nämndernas - ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Maria ... vattenläcka. Kommunstyrelsen tar del av de mätningar som görs vartannat år av medborgarnas - och medarbetarnas uppfattning ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Revisionsrapport Lönehantering HAMMARÖ 2013.docx

  www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm December 2013 Granskning av - lönehantering Hammarö kommun Granskning av lönehantering ... vattenläcka kommunen råkade utför under hösten. Nivåerna bedöms utifrån - ovanstående som rimliga. Rekommendation ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Översiktsplan 2

  018 Hammarö kommun Dnr 2013/105 Förord PÃ ... vattenläckor eller andra avbrott i distributionen på det egna nätet. Vid den senaste stora vattenläckan 2013 hade de flesta abonnenter vattnet kvar men med lågt tryck. I vårt nät finns också ett ...

  Senast uppdaterad 2018-10-01

 • Komposteringsguide-hammaro-101019 webb

  KOMPOSTERINGSGUIDE MATAVFALL - TRÄDGÅRDSAVFALL - LATRIN 2 · Mängden avfall som skall hämtas från ditt hushåll ... stannar ju kvar i behållaren! Tumregler för storlek - av behållare - Oisolerad kompost: 100 liter/person - Isolerad kompost: 50-75 ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Översiktsplan mkb

  Dnr 2013/105 Översiktlig konsekvensbedömning och MKB Översiktsplan 2018 ... vattenresurser på lång sikt. Översiktsplanen är rådgivande och genom- förandet av planen är beroende av många faktorer. Kommunen har rådighet över flera av dessa ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Sörvik-utst-mkb

  Sörvikshamnen - MKB för detaljplan DEL AV KLÖVERUD 1:20 M ... vattenområden gentemot dagens tas i anspråk. Planförslaget syftar också till att öka områdets attraktivitet och främja rekreation och friluftsliv. Planområdet ligger på den västra ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09