Sök på hammaro.se

8 träffarvattenläcka inom hela webbplatsen

 • Frågor och svar vattenläcka

  På den här sidan besvarar vi vanligt förekommande frågor som uppstår vid vattenläcka.

  Senast uppdaterad 2020-05-04

 • Nummer att ringa utanför kontorstid

  Journummer att vända sig till efter kontorstid: Socialjouren ... vattenläcka eller strömavbrott: 113 13 Tjänstgörande sjuksköterska: 11 77 Larmcentralen, vid fel på vatten, avlopp, gator och vägar: 054 - 15 11 40 Jourtelefon för Hammarö Energi ...

  Senast uppdaterad 2020-06-22

 • Rapport ansvar Hammarö 2012.docx

  Revisionsrapport Granskning av - kommunstyrelsens och - nämndernas - ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Maria ... vattenläcka. Kommunstyrelsen tar del av de mätningar som görs vartannat år av medborgarnas - och medarbetarnas uppfattning ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Revisionsrapport Lönehantering HAMMARÖ 2013.docx

  www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm December 2013 Granskning av - lönehantering Hammarö kommun Granskning av lönehantering ... vattenläcka kommunen råkade utför under hösten. Nivåerna bedöms utifrån - ovanstående som rimliga. Rekommendation ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Översiktsplan-2018-laga-kraft

  Översiktsplan 2018 Hammarö kommun Dnr 2013/105 Antagen av Kommun fullmäktige ... vattenläckor eller andra avbrott i distributionen på det egna nätet. Vid den senaste stora vattenläckan 2013 hade de flesta abonnenter vattnet kvar men med lågt tryck. ...

  Senast uppdaterad 2020-03-16

 • Komposteringsguide-hammaro-101019 webb

  KOMPOSTERINGSGUIDE MATAVFALL - TRÄDGÅRDSAVFALL - LATRIN 2 · Mängden avfall som skall hämtas från ditt hushåll ... stannar ju kvar i behållaren! Tumregler för storlek - av behållare - Oisolerad kompost: 100 liter/person - Isolerad kompost: 50-75 ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Sörvik-utst-mkb

  Sörvikshamnen - MKB för detaljplan DEL AV KLÖVERUD 1:20 M ... vattenområden gentemot dagens tas i anspråk. Planförslaget syftar också till att öka områdets attraktivitet och främja rekreation och friluftsliv. Planområdet ligger på den västra ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Översiktsplan-2018-mkb-laga-kraft

  Dnr 2013/105 Antagen av Kommun fullmäktige 2018-06-25 - Laga kraft ... vattenresurser på lång sikt. Översiktsplanen är rådgivande och genomförandet av planen är beroende av många faktorer. Kommunen har rådighet över flera av dessa faktorer, ...

  Senast uppdaterad 2020-03-16