Sök på hammaro.se

5 träffarsophämtning och schema och 2019 inom hela webbplatsen

 • Va-renhallningsnytt-nr-1-2019

  Ett informationsblad från Hammarö kommun · nr 1/2019 REDAKTÖR Christoffer Henriksson - Fakturafrågor och kundfrågor om vatten, avlopp och sophämtning: - Kontaktcenter: 054-51 50 00, kommun@hammaro.se Ni som har slamtömning i kommunen From april ...

  Senast uppdaterad 2019-03-15

 • 5.0-delarsrapport-2019-hammaro-kommun

  Delårsrapport 2019 Hammarö kommun 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse ... 3 - Driftsredovisning ... 8 - Investeringsredovisning ... 27 - Resultaträkning (tkr) ... 28 - Balansräkning (tkr) ... 29 - Notapparat (tkr) ... 30 - Hammarö Energi ...

  Senast uppdaterad 2020-03-25

 • Årsredovisning 2019

  Antagen av Kommunfullmäktige 2020-04-27 1 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet ... 2 Hammarö kommuns fördelning av pengar ... 4 Så här använder vi pengarna (%) ... 4 Härifrån kommer pengarna (%) ... 4 Så här fördelas ...

  Senast uppdaterad 2020-05-04

 • Cykelplan-hammaro---strategidel-191129

  Hammarö kommun Hammarö Kommun - Cykelplan för Hammarö kommun Strategidel - Hammarö 2019-11-29 Samrådshandling Hammarö kommun Ramböll Sverige AB - Skeppsgatan 5 - 211 11 Malmö - Telefon 010-615 60 00 - www.ramboll.se - Unr Organisationsnummer ...

  Senast uppdaterad 2019-12-17

 • Arsredovinsning 2018 publicerad

  Antagen av kommunfullmäktige 2019-04-29 Årsredovisning 2018 2 Årsredovisning 2018 · Hammarö Innehåll Viktiga händelser under året ...4 Fem år i sammandrag ...5 Förvaltningsberättelse ...8 Omvärld ...8 - God ekonomisk hushållning ...15 Kommunstyrelsen ...

  Senast uppdaterad 2019-05-18