Sök på hammaro.se

117 träffarsophämtning inom hela webbplatsen

 • Sophämtning

  På denna sida kan du läsa om hur vi samlar in säck- och kärlavfall i Hammarö kommun och vad de boende har för skyldigheter när det gäller insamlingen.

  Senast uppdaterad 2020-01-28

 • Sophämtning Hammarö kommuns renhållningstaxa.docx

  1 Hammarö kommuns renhållningstaxa Antagen av kommunfullmäktige den xxx och gäller från och med april 2011 ... Sophämtning Extra tömning Ordinarie tömning Vid budning Betalsäck 160 L / Extra säck 160 L (kr per st) 70 115 Extra tömning av kärl ...

  Senast uppdaterad 2016-04-25

 • Frågor och svar

  På den här sidan finner du vanligt förekommande frågor rörande hushållsavfall och renhållningsabonnemang.

  Senast uppdaterad 2020-02-13

 • Avgifter

  På denna sida kan du läsa om vad det kostar att ha sophämtning i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2019-12-13

 • Servicenämnden

  På den här sidan kan du läsa mer om servicenämndens arbete i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2019-08-06

 • Serviceförvaltningen

  På den här sidan finns information om serviceförvaltningens verksamhetsområde.

  Senast uppdaterad 2019-08-06

 • Bygga och bo

  Är du en av alla ... sophämtning - Ansökan Blankett Uppehåll i hämtning på obebodd fastighet Blankett Bostadsanpassning - E-tjänst Blankett Favorit Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan Blankett Byggärenden - E-tjänst Blankett Favorit Mina byggärenden ...

  Senast uppdaterad 2020-02-18

 • Vägar

  På den här sidan kan du läsa om hur Hammarö kommun tar hand om kommunens gator och vägar.

  Senast uppdaterad 2019-09-13

 • Fakturor

  På den här sidan finns information om hur Hammarö kommun erbjuder sina kunder e-faktura.

  Senast uppdaterad 2020-01-20

 • Tillstånd & anmälningar

  på den här sidan finns information om vilka verksamheter som kräver tillstånd och anmälningar i olika situationer i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2019-03-04