Sök på hammaro.se

95 träffarsophämtning inom hela webbplatsen

 • Sophämtning

  På denna sida kan du läsa om hur vi samlar in säck- och kärlavfall i Hammarö kommun och vad de boende har för skyldigheter när det gäller insamlingen.

  Senast uppdaterad 2020-06-02

 • Förändringar i renhållningstaxan 2020

  Här kan du läsa om de förändringar i renhållningstaxan som infördes 2020.

  Senast uppdaterad 2020-06-02

 • Frågor och svar

  På den här sidan finner du vanligt förekommande frågor rörande hushållsavfall och renhållningsabonnemang.

  Senast uppdaterad 2020-09-10

 • Avgifter

  På denna sida kan du läsa om vad det kostar att ha sophämtning i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2020-06-02

 • Servicenämnden

  På den här sidan kan du läsa mer om servicenämndens arbete i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2020-08-04

 • Serviceförvaltningen

  På den här sidan finns information om serviceförvaltningens verksamhetsområde.

  Senast uppdaterad 2020-08-04

 • Vägar

  På den här sidan kan du läsa om hur Hammarö kommun tar hand om kommunens gator och vägar.

  Senast uppdaterad 2020-06-02

 • Bygga och bo

  Är du en av alla ... sophämtning - Ansökan Blankett Uppehåll i hämtning på obebodd fastighet Blankett Bostadsanpassning - E-tjänst Blankett Favorit Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan Blankett Byggärenden - E-tjänst Blankett Favorit Mina byggärenden ...

  Senast uppdaterad 2020-09-26

 • Vatten och avlopp

  På den här sidan finns information om hur Hammarö kommun hanterar vatten och avlopp.

  Senast uppdaterad 2020-05-27

 • Fakturor

  På den här sidan finns information om hur Hammarö kommun erbjuder sina kunder e-faktura.

  Senast uppdaterad 2020-08-11