Sök på hammaro.se

2 träffarskolstart och höstterminen och 2019 bland sidor inom hela webbplatsen som ändrats efter 2019-10-31

  • Regler-och-avgifter-for-forskola

    Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... 2019/45 - RÄTT TILL FÖRSKOLA Förskola tillhandahålls för - barn som är bosatta i Sverige och som är folkbokförda i Hammarö kommun - asylsökande barn och barn med tidsbegränsat ...

    Senast uppdaterad 2020-01-22

  • Fritids-jan-2020

    Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5 ... 2019-12-10 - Gäller från och med 2020-01-01 - Dnr 2015/147 Rätt till fritidshem Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med den 31 - juli det år ...

    Senast uppdaterad 2020-01-22