Sök på hammaro.se

32 träffarorganisationsnummer och hammarö och kommun inom hela webbplatsen

 • Mall-for-redovisning-av-partistod-2019

  Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se www.hammaro.se Redovisning av mottaget lokalt partistöd Juridisk person (registrerad lokal partiförening i Hammarö): Organisationsnummer: Adress: Postnummer ...

  Senast uppdaterad 2019-04-18

 • Begaran-om-registerutdrag-2018

  1(2) Begäran om registerutdrag Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se www.hammaro.se Jag begär utdrag på den information som finns lagrad om mig enligt nedan. Sökandes personuppgifter. Var ...

  Senast uppdaterad 2018-06-28

 • Forrattningsarvode nov 2018

  Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se www.hammaro.se HAMMARÖ KOMMUN - 663 21 SKOGHALL FÖRRÄTT NIN GSA RVODE - Månad Namn Personnummer Fyll i för en nämnd/blankett - Datum (åå-mm-dd) Jag ...

  Senast uppdaterad 2018-11-30

 • Bilersättning för månad 1994

  Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se www.hammaro.se 1(1) Kilometerersättning Datum Besökta platser eller ... månaden körda km i tjänsten: - Medåkande km: Parkeringsavgift: - Attest: Hammarö kommun Box 26 ...

  Senast uppdaterad 2019-01-18

 • Cykelplan-hammaro---strategidel-antagen-kf

  Hammarö Kommun Cykelplan för Hammarö kommun Strategidel - Antagen av kommunfullmäktige 2020-06-22 - Ramböll Sverige AB - Skeppsgatan 5 211 11 Malmö - Telefon 010-615 60 00 - www.ramboll.se - Unr Organisationsnummer 556133-0506 Cykelplan för Hammarö kommun - Datum 2020-05-11 Uppdragsnummer Utgåva/Status 1.1 Kommunstyrelsens ...

  Senast uppdaterad 2020-08-08

 • Cykelplan-hammaro---handlingsplan-antagen-kf

  Hammarö Kommun Cykelplan för Hammarö kommun Handlingsplan 2020-2025 - Antagen av kommunfullmäktige 2020-06-22 - Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö - Telefon 010-615 60 00 - www.ramboll.se - Unr Organisationsnummer 556133-0506 Cykelplan för Hammarö kommun Handlingsplan 2020 - 2025 Datum 2020-05-11 Uppdragsnummer Utgåva/Status ...

  Senast uppdaterad 2020-08-07

 • PM/Rapport

  HAMMARÖ KOMMUN SAMRÅDSUNDERLAG VÄGPLAN RUDSVÄGEN & LINDESNÄSVÄGEN RAMBÖLL ... Karlstad - Telefon 010-615 60 00 Organisationsnummer 556133-0506 VÄGPLAN RUDSVÄGEN & LINDENÄSVÄGEN - Hammarö kommun - Box 26 - 663 21 Skoghall Besök: Lagergrens gata 8 - Kontaktperson - Lars-Åke Tärnbro, Hammarö Kommun Datum 2019-11-20 Uppdragsnummer 1320038232 ...

  Senast uppdaterad 2019-11-26

 • Riktlinjer-for-sponsring-hammaro-kommun

  1(8) Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se www.hammaro.se - Dokumentnamn Riktlinjer för ... Kommunfullmäktige Dnr KS 2019/112 Antagen KF 2019-05-27, § 89 Hammarö kommun Riktlinjer för sponsring 2(8) Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall ...

  Senast uppdaterad 2019-10-22

 • Avc---samradshandling---ansökan-om-andringstillstand-hammaro-avc-20191128

  21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, tel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 ... kommun@hammaro.se, www.hammaro.se Hammarö kommun - Serviceförvaltningen Ansökan om ändringstillstånd Ansökan om att få bedriva verksamhet vid Hammarö ÅVC Samrådshandling ...

  Senast uppdaterad 2019-12-02

 • Ansökan-om-sabo-skrivbar

  Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall, Besöksadress: Mörmovägen 5, Kontaktcenter: 054-51 50 00, Fax: 054-51 31 19 Bankgiro: 177-5642, organisationsnummer: 21 20 00-1793, www.hammaro.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansökan om särskilt boende (SÄBO) i Hammarö kommun Personnummer: Namn: Gatuadress: Postadress: Telefon: Härmed ansöker jag om SÄBO i Hammarö kommun Ort och ...

  Senast uppdaterad 2017-01-30