Sök på hammaro.se

48 träffarlediga och jobb inom hela webbplatsen

 • Ny 160317

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden ... arbetar med boendestöd och utslussning av de boende. Beslutsunderlag Muntlig redovisning Socialnämndens beslut Socialnämnden tackar för informationen. HAMMARÖ KOMMUN ...

  Senast uppdaterad 2016-12-15

 • Dp-ostra-barstad-vastra-delen

  ANTAGANDEHANDLING detaljplan för - ÖSTRA BÄRSTAD, VÄSTRA DELEN delar av BÄRSTAD 1:4 ... arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för delen Tyehalvön-Bärstad-Gråberg pågår samt att planen varit utställd under 2005. Planen redovisar totalt ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Aplanbeskrivning

  DETALJPLAN FÖR DEL AV MÖRMON 5:33 OCH 17:1 M ... Lillängshamnen, har upprättats och godkänts av kommunstyrelsen att utgöra program för fortsatt planering vid Lillängshamnen. Planförslaget överensstämmer med programmet men omfattar bara bostadsbebyggelsen ...

  Senast uppdaterad 2016-08-26

 • Riktlinjer-for-omsorg-pa-obekvam-tid

  REGLER FÖR OMSORG PÅ OBEKVÄM TID Beslutad 2017-06-12 Gäller från och ... arbetar/studerar på obekväm tid Verksamheten kan erhållas från tidigast 1 års ålder fram till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. För att beviljas barnomsorg ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Protokollsregister-folkskolestyrelsen-1955-1959

  Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen finns ... för deltagande i kurs Bilaga nr. 2 § 8 Tjänstledigheter och förordnanden Bilaga nr. 1 § 9 Ordinarie övningslärartjänster ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Rapport---hammaro-kommun-boendematning-2014

  B O E N D E M Ä T N I N G H ... Sjukskriven Annat 5% 15% 20% 26% 19% 5% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Mindre än 200 000 kr 200 000 - 399 999 kr 400 000 - 599 999 kr 600 000 - 799 999 kr Mer än 800 000 kr Vet ej Jag ...

  Senast uppdaterad 2016-06-27

 • Protokollsregister Idrotts- och fritidsnämnd 1966-1968

  § 9 1967 års budget, information - Sammanträdesdatum: 8 september, 1966 - § 3 Arvode till ordförande § 4 Ny tjänst som vaktmästare § 5 Högertrafiken Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968* Protokollsregister, ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Bildningsnämnden ... för att göra - läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för eleverna. - Reformen finansieras med hjälp av statsbidrag. - Ansökningsförfarandet har ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20