Sök på hammaro.se

46 träffarlediga och jobb inom hela webbplatsen

 • Aplanbeskrivning

  DETALJPLAN FÖR DEL AV MÖRMON 5:33 OCH 17:1 M ... Lillängshamnen, har upprättats och godkänts av kommunstyrelsen att utgöra program för fortsatt planering vid Lillängshamnen. Planförslaget överensstämmer med programmet men omfattar bara bostadsbebyggelsen ...

  Senast uppdaterad 2016-08-26

 • Riktlinjer-for-omsorg-pa-obekvam-tid

  REGLER FÖR OMSORG PÅ OBEKVÄM TID Beslutad 2017-06-12 Gäller från och ... arbetar/studerar på obekväm tid Verksamheten kan erhållas från tidigast 1 års ålder fram till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. För att beviljas barnomsorg ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Protokollsregister-folkskolestyrelsen-1955-1959

  Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen finns ... för deltagande i kurs Bilaga nr. 2 § 8 Tjänstledigheter och förordnanden Bilaga nr. 1 § 9 Ordinarie övningslärartjänster ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Rapport---hammaro-kommun-boendematning-2014

  B O E N D E M Ä T N I N G H ... Sjukskriven Annat 5% 15% 20% 26% 19% 5% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Mindre än 200 000 kr 200 000 - 399 999 kr 400 000 - 599 999 kr 600 000 - 799 999 kr Mer än 800 000 kr Vet ej Jag ...

  Senast uppdaterad 2016-06-27

 • Protokollsregister Idrotts- och fritidsnämnd 1966-1968

  § 9 1967 års budget, information - Sammanträdesdatum: 8 september, 1966 - § 3 Arvode till ordförande § 4 Ny tjänst som vaktmästare § 5 Högertrafiken Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968* Protokollsregister, ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Bildningsnämnden ... för att göra - läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för eleverna. - Reformen finansieras med hjälp av statsbidrag. - Ansökningsförfarandet har ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20