Sök på hammaro.se

48 träffarlediga och jobb inom hela webbplatsen

 • Småhustomtkö - anmälan

  Här kan du ställa dig i kommunens tomtkö för ... utan avgiften betalas in via swishnummer 123 007 48 64. Sökande och eventuellt medsökande ska anges som avsändare. När anmälan har gjorts via denna e-tjänst och betalning är registrerad sker ...

  Senast uppdaterad 2019-11-14

 • Bygga

  På dessa sidor kan du läsa mer om hur du får bygga i Hammarö kommun. Du kan följa bygglovsprocessen från ansökan till bygget är färdigt.

  Senast uppdaterad 2019-07-23

 • Regler-och-avgifter-for-fritids

  Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... arbetar eller studerar - vars föräldrar är sjukskrivna eller får sjukersättning - med eget behov av plats på grund av familjens situation (14 kap § 5 Skollagen) - med behov av ...

  Senast uppdaterad 2019-06-28

 • Kommunala tomter

  Här finner du vilka tomter som är lediga på Hammarö just nu.

  Senast uppdaterad 2019-09-20

 • Kursprogram ht2019

  Vad vill du testa på? Alla kurser är gratis ... med Studiefrämjandet Spelprogramering Kursstart när intresse finns, Mörmo Gård - Kom och lär dig bygga ditt eget spel med - Unity3D! Du får även pröva på att rita - 3D-grafk med Blender och få ...

  Senast uppdaterad 2019-10-09

 • Samradsredogorelse--ny-skola-hammar

  1 Samrådsredogörelse Detaljplan för ny skola, - Hammar, Hammarö kommun 2018-09-19 Dnr ... jobbar skift kan få problem med sömn om inte ljuden från skolgården dämpas. (E. på bifogad kara) Synpunkter som stödjer alternativ A. Några är tidigare ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Bildningsnämnden ... ledig - kapacitet vid förskolorna. En förutsättning för att kunna ta emot - nyanlända barn och ge dem rätt förutsättningar är att förskolan har - förskollärare ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Revisionsrapport Lönehantering HAMMARÖ 2013.docx

  www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm December 2013 Granskning av - lönehantering Hammarö kommun Granskning av lönehantering ... arbetar ej fyllnadstid ...6 2.8. Antal semesterdagar överstiger ej 40 dagar...7 2.9. Reducerad lön i motsvarande ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Protokollsregister Kommunalnämnden 1952-1955

  Angående inhägnad av pensionärshemstomterna å Mörmon § 137 Angående svårighet att få viss lägenhet i Änkehemmen ledig Sammanträdesdatum: 13 juni, 1952 § 140 Överenskommelse i lönefrågan för personalen (bilaga nr.24) § 141 Kommunalnämndsordförandens ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Granskningsutlatande

  1 Granskningsutlåtande Detaljplan för ny skola, - Hammar, Hammarö kommun ... jobbet, och avlasta trafiken på hela ön. Vi vet alla att Hammaröleden är kraftigt belastad. En bullervall bör uppföras norr om Östra Anneberg. De boningshus som byggs ...

  Senast uppdaterad 2019-01-07