Sök på hammaro.se

51 träffarlediga och jobb inom hela webbplatsen

 • Hammaro bostadsforsorjningsprogram webb

  Bostadsförsörjningsprogram Riktlinjer för bostadsförsörjning - i Hammarö kommun 2017-2020 Antaget av kommunfullmäktige ... jobb i kommunen - och saknar bostad, personer med funktionsnedsättning - som behöver flytta till en bostad med bättre ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2017-01-04

 • Småhustomtkö - anmälan

  Här kan du ställa dig i kommunens tomtkö för ... utan avgiften betalas in via swishnummer 123 007 48 64. Sökande och eventuellt medsökande ska anges som avsändare. När anmälan har gjorts via denna e-tjänst och betalning är registrerad sker ...

  Senast uppdaterad 2019-03-24

 • Kommunstyrelsen-sammanstallning-synpunkter-forsta-halvaret-2015

  1(3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsstaben 2015-08-12 Dnr Lotta Carlborg, utvecklingsledare 054-515654 lotta.carlborg@hammaro.se - SAMMANSTÄLLNING AV ... Ett bra system ger viktig information för den aktuella - verksamheten. ...

  Senast uppdaterad 2015-11-18

 • Bygga

  På dessa sidor kan du läsa mer om hur du får bygga i Hammarö kommun. Du kan följa bygglovsprocessen från ansökan till bygget är färdigt.

  Senast uppdaterad 2018-07-18

 • Fritids-jan-19

  Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen ... arbetar eller studerar - vars föräldrar är sjukskrivna eller får sjukersättning - med eget behov av plats på grund av familjens situation (14 kap § 5 Skollagen) - med behov av särskilt stöd ...

  Senast uppdaterad 2019-02-05

 • Kommunala tomter

  Här finner du vilka tomter som är lediga på Hammarö just nu.

  Senast uppdaterad 2019-03-15

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Bildningsnämnden ... ledig - kapacitet vid förskolorna. En förutsättning för att kunna ta emot - nyanlända barn och ge dem rätt förutsättningar är att förskolan har - förskollärare ...

  Senast uppdaterad 2016-12-05

 • Samradsredogorelse--ny-skola-hammar

  1 Samrådsredogörelse Detaljplan för ny skola, - Hammar, Hammarö kommun 2018-09-19 Dnr ... jobbar skift kan få problem med sömn om inte ljuden från skolgården dämpas. (E. på bifogad kara) Synpunkter som stödjer alternativ A. Några är tidigare ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Revisionsrapport Lönehantering HAMMARÖ 2013.docx

  www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm December 2013 Granskning av - lönehantering Hammarö kommun Granskning av lönehantering ... arbetar ej fyllnadstid ...6 2.8. Antal semesterdagar överstiger ej 40 dagar...7 2.9. Reducerad lön i motsvarande ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09