Sök på hammaro.se

270 träffarl inom hela webbplatsen

 • Samradsredogorelse

  1 Samrådsredogörelse Detaljplan för Nolgårdsvägen Hammarö kommun ... (L)- odling och djurhushållning samt (Z)- verksamheter . Planförfarande Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900. Samrådsskedet Samrådshandlingar · ...

  Senast uppdaterad 2019-05-14

 • Granskningskarta-nolgardsvagen

  B B E GATA L d 2 e 1 d 1 e 1 6 e 2 1:8 Nolgård Jonsbol 1:288 1:33 1:11 S:9 1:178 1:177 1:182 1:102 1:110 1:142 1:264 1:267 1:103 1:174 1:12 1:287 1:104 1:308 1:354 1:278 1:286 1:277 1:290 1:291 1:327 1:21 1:293 1:284 1:244 1:180 1:181 1:179 Masurkavägen ...

  Senast uppdaterad 2019-05-13

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-05-13

 • Hästallergen Karlstad Slutversion.docx

  Box 21060, SE-100 31 Stockholm Box 5302, SE-400 14 Göteborg Valhallavägen 81, Stockholm ... L, Haeger-Eugensson M, Ferm M, - 2011). Därtill har, i några andra uppdrag, dessutom emissionsfaktorerna testats och differentierats - för andra säsonger ...

  Senast uppdaterad 2018-04-14

 • Protokoll-svn-2017-11-22

  Sammanträdesprotokoll 1 Servicenämnden 2017-11-22 Tid och plats Onsdag ... (L) Britt Zetterberg-Bagge (MP) till kl. 11:20, §§ 155-165 Marianne Carlsson (KD) Andreas Hellgren (S) ersätter Maja Sundkvist Kräutner (S) Peter Johansson (L) ersätter ...

  Senast uppdaterad 2018-01-20

 • Protokoll-svn-2017-10-25

  Sammanträdesprotokoll 1 Servicenämnden 2017-10-25 Tid och plats Onsdag ... (L) Britt Zetterberg-Bagge (MP) Marianne Carlsson (KD) till kl. 16:45, §§ 133-141, §§ 143-148 Therese Gunnarsson (S) ersätter Maja Sundkvist Kräutner (S) Henrik Smedberg ...

  Senast uppdaterad 2018-01-20

 • Protokoll-svn-2017-12-12

  Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2017-12-12 Tid och plats Tisdag 12 ... (L) - Marianne Carlsson (KD) - Therese Gunnarsson (S) ersätter Maja Sundkvist Kräutner (S) - Willy Ociansson (MP) ersätter Britt Zetterberg-Bagge (MP) Övriga närvarande Henrik ...

  Senast uppdaterad 2018-01-19

 • Ks-2017-12-04

  Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-12-04 Tid och plats ... (L) - Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) Övriga närvarande Jens Meyer (MP), ersättare - Caroline Depui, kommunchef - Ameli Björling, sekreterare - Kristel Brynskog, museisamordnare ...

  Senast uppdaterad 2017-12-09

 • Vn-2017-09-22

  Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2017-09-22 Tid och plats ... (L) ersätter Bosse Henriksson (M) Övriga närvarande Marina Tilderlindt, utredare - Lotta Carlborg, utvecklingsledare/sekreterare Utses att justera Margareta Ivarsson Justeringens plats ...

  Senast uppdaterad 2017-11-30

 • Protokoll-svn-2017-09-27-webb

  Sammanträdesprotokoll 1 Servicenämnden 2017-09-27 Tid och plats Onsdag 27 ... (L) - Marianne Carlsson (KD) - Therese Gunnarsson (S) ersätter Thomas Bäckman (S) - Andreas Hellgren (S) ersätter Maja Sundkvist Kräutner (S) - Peter Johansson (L) ersätter ...

  Senast uppdaterad 2017-11-07