Sök på hammaro.se

282 träffarl inom hela webbplatsen

 • Hästallergen Karlstad Slutversion.docx

  Box 21060, SE-100 31 Stockholm Box 5302, SE-400 14 Göteborg Valhallavägen 81, Stockholm ... L, Haeger-Eugensson M, Ferm M, - 2011). Därtill har, i några andra uppdrag, dessutom emissionsfaktorerna testats och differentierats - för andra säsonger ...

  Senast uppdaterad 2018-04-14

 • Protokoll-svn-2017-11-22

  Sammanträdesprotokoll 1 Servicenämnden 2017-11-22 Tid och plats Onsdag ... (L) Britt Zetterberg-Bagge (MP) till kl. 11:20, §§ 155-165 Marianne Carlsson (KD) Andreas Hellgren (S) ersätter Maja Sundkvist Kräutner (S) Peter Johansson (L) ersätter ...

  Senast uppdaterad 2018-01-20

 • Protokoll-svn-2017-10-25

  Sammanträdesprotokoll 1 Servicenämnden 2017-10-25 Tid och plats Onsdag ... (L) Britt Zetterberg-Bagge (MP) Marianne Carlsson (KD) till kl. 16:45, §§ 133-141, §§ 143-148 Therese Gunnarsson (S) ersätter Maja Sundkvist Kräutner (S) Henrik Smedberg ...

  Senast uppdaterad 2018-01-20

 • Ks-2017-12-04

  Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-12-04 Tid och plats ... (L) - Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) Övriga närvarande Jens Meyer (MP), ersättare - Caroline Depui, kommunchef - Ameli Björling, sekreterare - Kristel Brynskog, museisamordnare ...

  Senast uppdaterad 2017-12-09

 • Vn-2017-09-22

  Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2017-09-22 Tid och plats ... (L) ersätter Bosse Henriksson (M) Övriga närvarande Marina Tilderlindt, utredare - Lotta Carlborg, utvecklingsledare/sekreterare Utses att justera Margareta Ivarsson Justeringens plats ...

  Senast uppdaterad 2017-11-30

 • Protokoll-svn-2017-09-27-webb

  Sammanträdesprotokoll 1 Servicenämnden 2017-09-27 Tid och plats Onsdag 27 ... (L) - Marianne Carlsson (KD) - Therese Gunnarsson (S) ersätter Thomas Bäckman (S) - Andreas Hellgren (S) ersätter Maja Sundkvist Kräutner (S) - Peter Johansson (L) ersätter ...

  Senast uppdaterad 2017-11-07

 • Protokoll-bin-2017-10-23

  Sammanträdesprotokoll Bildningsnämnden 2017-10-23 Tid och plats måndag 23 ... (L) ersätter Michael Hamberg (L) kl. 13.00-15.00 - Michael Hamberg (L) från kl. 15.00-17.00 - Jens Meyer (MP) - Kenth Carlsson (KD) Övriga närvarande Björn Svantesson, förvaltningschef ...

  Senast uppdaterad 2017-10-26

 • Socialnamnden-protokoll-24aug

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2017-08-24 Tid och plats Torsdag 24 augusti ... (L) - Ola Jonsson (M) - Lena Lindström (KD) - Peter Berglund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Övriga närvarande Per Söderberg, socialchef - Elisabeth Lindström, biståndshandläggare ...

  Senast uppdaterad 2017-10-16

 • Kf-170925

  Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-09-25 Tid och ... (L) - Jens Meyer (MP) - Therese Gunnarsson (S) ersätter: Daniel Hjelm (S) - Andreas Hellgren (S) ersätter: Morgan Kilman (S) - Lillemor Larsson (V) - Lennart Lämgren (L) - Eva Sjöberg ...

  Senast uppdaterad 2017-09-27

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnadsnämnden ... (L), tjänstgörande ersättare § 165 - Ann-Kristin Djuvfeldt, förvaltningschef - Arne Nilsson, byggnadsinspektör - Johan Ahlström, byggnadsinspektör ...

  Senast uppdaterad 2017-09-28