Sök på hammaro.se

270 träffarl inom hela webbplatsen

 • Välkommen till Hammarö Bosse Henriksson

  29 januari 2019 Sedan 1 januari 2019 har Hammarà ... L, MP och C - Hammarösamverkan. Tillsammans har de 15 mandat i kommunfullmäktige. S och V har tillsammans 13 mandat och de politiskt obundna har 3 mandat. - Klicka här för att läsa mer. Sidan ...

  Senast uppdaterad 2019-01-28

 • Miljö- och byggnadsnämnden

  På den här sidan kan du läsa mer om miljö- och byggnadsnämndens arbete i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2019-01-07

 • Servicenämnden

  På den här sidan kan du läsa mer om servicenämndens arbete i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2019-01-09

 • Sophämtning Hammarö kommuns renhållningstaxa.docx

  1 Hammarö kommuns renhållningstaxa Antagen av kommunfullmäktige den xxx och gäller från och med april 2011 ... L var 4:e vecka 245 Säck 160 L var 4:e vecka 645 Kärl 190 L var 4:e vecka 645 Kärl 240 L var 4:e vecka 1145 Kärl 370 L var 4:e vecka 2445 ...

  Senast uppdaterad 2016-04-25

 • Kommunstyrelsen

  På den här sidan kan du läsa om att kommunstyrelsen i Hammarö kommun ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

  Senast uppdaterad 2019-01-09

 • Barn, ungdom och familj

  på den här sidan finner du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få som barn, ungdom och familj genom kommunen.

  Senast uppdaterad 2019-05-10

 • Delarsrapport2016-

  HAMMARÖ KOMMUNS DELÅRSRAPPORT 2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE ... L Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 VIKTIGARE HÄNDELSER UNDER PERIODEN SOLRUM PÅ HAMMARÖS SÄRSKILDA BOENDEN I februari invigdes solrummen på Björkhags- och Gunnarskärsgården. HAMMARÖ ...

  Senast uppdaterad 2017-02-20

 • Mur-centrala-skoghall

  Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev ... L 1:200 2014-01-10 G-11-S002 Sektion, skala H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S003 Sektion, skala H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S004 Sektion, skala ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Dp-djupangen-dagvattenutredning-wsp-2016-08-22

  PM Översiktlig dagvattenutredning Djupängen - 2016-07-14, rev 2016-08-22 - Upprättad av: Anna Karin ... L :\ 5 7 0 5 \1 0 2 3 3 9 2 3 \3 _ D o ku m e n t\ 3 6 _ P M _ R a p p o rt \P M D ag va tt e nu tr e d n in g D ju p ä n g e n _ 2 0 16 0 8 2 ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Pm---dagvattenutredning-lovnas-forskola slutversion-2018-11-12

  SLUTVERSION UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE Dagvattenutredning Lövnäs förskola David Nilsson, Sofia Hallerbäck UPPDRAGSNUMMER DATUM 10273846 2018-11-12 WSP Samhällsbyggnad ... L:\5705\10273846 - Dagvattenutredning Lövnäs förskola\3_Dokument\36_PM_Rapport\PM ...

  Senast uppdaterad 2018-11-23