Sök på hammaro.se

285 träffarl inom hela webbplatsen

 • J-L

  Konsumentrådgivning - Kris och säkerhet - Kulturgaranti - Kulturskola - Kvalitet i korthet - Kvalitetskommun - Köldmedia L - Lediga jobb - Ledig mark och lokaler - Lediga tomter - Lekplatser - Lillmossens förskola - Lillängsskolan F-6 - Livsmedel ...

  Senast uppdaterad 2018-06-15

 • Antagandekarta-dp-ny-skola-hammar-a1-l

  S NATUR B 60 60 58 59 58 59 60 60 59 59 ... kap 16 § 1 Utformning 11 Högsta nockhöjd är 11 meter , 4 kap 16 § 1 Genomförandetiden är 10 år , 4 kap 21 § a 1 Bygglov krävs inte för uppförande av komplementbyggnader som är - maximalt 15 kvadratmeter ...

  Senast uppdaterad 2019-02-13

 • O:\\Kommunstyrelsens Förvaltning\\Mark och Plan\\Planer\\plankartor\\OB Notskär\\OBNotskär-laga kraft-karta A3-L \(1\)

  Senast uppdaterad 2018-03-23

 • L:\5460\10109813 - Hammarö Djupsundet\4 Cad\L\Ritdef\Detaljplan Layout1 (1)

  Senast uppdaterad 2016-08-17

 • Radon i dricksvatten

  På den här sidan kan du läsa om radon i dricksvatten.

  Senast uppdaterad 2018-07-18

 • Partier

  På den här sidan kan du läsa om de olika politiska partierna som finns representerade i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2019-03-29

 • Kommunfullmäktige i korthet

  23 oktober 2018 Under kommunfullmäktiges möte 22 oktober ... (L) - Till 1: e vice ordförande valdes Anja Holmgren (M) - Till 2:e vice ordförande valdes Thomas Bäckman (S) - Utökning av antalet lägenheter nya särskilda boendet Djupängen - Hammarö ...

  Senast uppdaterad 2018-10-23

 • Detaljplan för Nolgårdsvägen

  Detaljplan för Nolgårdsvägen, samrådshandling 2019-01-30, finns utställt ... (L)- odling och djurhushållning samt (Z)- verksamheter, det finns önskemål om att bedriva verksamhet på Nolgård 1:327 i form av en smådjursklinik. Planen strider ...

  Senast uppdaterad 2019-02-27

 • Kommunfullmäktige i korthet

  25 september 2018 Under gårdagens sammanträde 24 september ... (L) har lämnat in en motion där de yrkar att centrumnära ställplatser samt en tillhörande servicebyggnad med toaletter och duschrum ska byggas för husbilar. Servicenämnden föreslog ...

  Senast uppdaterad 2018-09-25

 • Kommunfullmäktige

  På den här sidan finns information om kommunfullmäktige i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2018-10-10