Sök på hammaro.se

267 träffarl inom hela webbplatsen

 • J-L

  Konsumentrådgivning - Kris och säkerhet - Kulturgaranti - Kulturskola - Kvalitet i korthet - Kvalitetskommun - Köldmedia L - Lediga jobb - Ledig mark och lokaler - Lediga tomter - Lekplatser - Lillmossens förskola - Lillängsskolan F-6 - Livsmedel ...

  Senast uppdaterad 2018-06-15

 • Dp-gotetorp-skola---granskningskarta-a1-l

  50 52 51 50 50 50 50 51 49 50 51 51 55 55 ... Stödmur Traktgräns Fastighetsredovsningen hämtad från Lantmäteriets digitala registerkarta 2018-09-17. - Fastighetsindelningen har inte rättsverkan, beslut i Lantmäterihandlingar gäller. Övrig data ...

  Senast uppdaterad 2018-10-02

 • Ostra-anneberg-granskningskarta-a0-l

  55 55 55 55 55 56 58 56 56 55 55 57 58 ... Fastighetsindelningen har inte rättsverkan, beslut i Lantmäterihandlingar gäller. Övrig data hämtad från Hammarö kommuns primärkarta 2018-09-19. Kartan innehåller detaljer med olika aktualitet. SWEREF ...

  Senast uppdaterad 2018-10-02

 • Granskningskarta-dp-ny-skola-hammar-a1-l

  S NATUR B 60 60 58 59 58 59 60 60 59 59 59 ... från Lantmäteriets digitala registerkarta. Fastighetsindelningen har inte rättsverkan, beslut i Lantmäterihandlingar gäller. - Övrig data hämtad från Hammarö kommuns primärkarta - 2018-03-08 och ...

  Senast uppdaterad 2018-10-02

 • Antagandekarta-rud-dalen-a2-l

  4:176>2 4:160 4:160>2 4:162>2 3:1>3 4:166 4:165 ... Utformning f 1 Endast friliggande enbostadshus b 1 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Huvudmannaskap Beslutsdatum Instans Rud Dalen Antagandehandling Kommunledningskontoret Reviderad 2018-08-22 ...

  Senast uppdaterad 2018-09-05

 • O:\\Kommunstyrelsens Förvaltning\\Mark och Plan\\Planer\\plankartor\\OB Notskär\\OBNotskär-laga kraft-karta A3-L \(1\)

  Senast uppdaterad 2018-03-23

 • L:\5460\10109813 - Hammarö Djupsundet\4 Cad\L\Ritdef\Detaljplan Layout1 (1)

  Senast uppdaterad 2016-08-17

 • Radon i dricksvatten

  På den här sidan kan du läsa om radon i dricksvatten.

  Senast uppdaterad 2018-07-18

 • Partier

  På den här sidan kan du läsa om de olika politiska partierna som finns representerade i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2018-07-19

 • Kommunfullmäktige i korthet

  25 september 2018 Under gårdagens sammanträde 24 september ... (L) har lämnat in en motion där de yrkar att centrumnära ställplatser samt en tillhörande servicebyggnad med toaletter och duschrum ska byggas för husbilar. Servicenämnden föreslog ...

  Senast uppdaterad 2018-09-25