Sök på hammaro.se

267 träffarl inom hela webbplatsen

 • J-L

  Konsumentrådgivning - Kris och säkerhet - Kulturgaranti - Kulturskola - Kvalitet i korthet - Kvalitetskommun - Köldmedia L - Lediga jobb - Ledig mark och lokaler - Lediga tomter - Lekplatser - Lillmossens förskola - Lillängsskolan F-6 - Livsmedel ...

  Senast uppdaterad 2018-06-15

 • Granskningskarta-rud-dalen-a2-l

  4:176>2 4:160 4:160>2 4:162>2 3:1>3 4:166 4:165 4:97 ... enbostadshus b 1 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Huvudmannaskap Beslutsdatum Instans Rud Dalen Granskningshandling Kommunledningskontoret Reviderad 2018-03-27 Anna Lindstedt - Planarkitekt ...

  Senast uppdaterad 2018-05-18

 • Ostra-anneberg-samradskarta-a0-l

  B B B B NATUR 8 d 1 f 1 b 1 ... Lantmäterihandlingar gäller. - Övrig data hämtad från Hammarö kommuns primärkarta - 2016-11-30 och kompletterad i fält. Kartan innehåller detaljer med olika aktualitet. GRUNDKARTANS BETECKNINGAR Fastighetsgräns ...

  Senast uppdaterad 2018-04-14

 • O:\\Kommunstyrelsens Förvaltning\\Mark och Plan\\Planer\\plankartor\\OB Notskär\\OBNotskär-laga kraft-karta A3-L \(1\)

  Senast uppdaterad 2018-03-23

 • L:\5460\10109813 - Hammarö Djupsundet\4 Cad\L\Ritdef\Detaljplan Layout1 (1)

  Senast uppdaterad 2016-08-17

 • Radon i dricksvatten

  På den här sidan kan du läsa om radon i dricksvatten.

  Senast uppdaterad 2018-07-18

 • Partier

  På den här sidan kan du läsa om de olika politiska partierna som finns representerade i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2018-07-19

 • Barn, ungdom och familj

  på den här sidan finner du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få som barn, ungdom och familj genom kommunen.

  Senast uppdaterad 2018-06-13

 • Delarsrapport2016-

  HAMMARÖ KOMMUNS DELÅRSRAPPORT 2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE ... L Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 VIKTIGARE HÄNDELSER UNDER PERIODEN SOLRUM PÅ HAMMARÖS SÄRSKILDA BOENDEN I februari invigdes solrummen på Björkhags- och Gunnarskärsgården. HAMMARÖ ...

  Senast uppdaterad 2017-02-20

 • Sophämtning Hammarö kommuns renhållningstaxa.docx

  1 Hammarö kommuns renhållningstaxa Antagen av kommunfullmäktige den xxx och gäller från och med april 2011 ... L var 4:e vecka 245 Säck 160 L var 4:e vecka 645 Kärl 190 L var 4:e vecka 645 Kärl 240 L var 4:e vecka 1145 Kärl 370 L var 4:e vecka 2445 ...

  Senast uppdaterad 2016-04-25