Sök på hammaro.se

280 träffarl inom hela webbplatsen

 • J-L

  Konsumentrådgivning - Kris och säkerhet - Kulturgaranti - Kulturskola - Kvalitet i korthet - Kvalitetskommun - Köldmedia L - Lediga jobb - Ledig mark och lokaler - Lediga tomter - Lekplatser - Lillmossens förskola - Lillängsskolan F-6 - Livsmedel ...

  Senast uppdaterad 2018-06-15

 • Dp-gotetorp-skola---granskningskarta-a1-l

  50 52 51 50 50 50 50 51 49 50 51 51 55 55 ... Stödmur Traktgräns Fastighetsredovsningen hämtad från Lantmäteriets digitala registerkarta 2018-09-17. - Fastighetsindelningen har inte rättsverkan, beslut i Lantmäterihandlingar gäller. Övrig data ...

  Senast uppdaterad 2018-10-02

 • Ostra-anneberg-granskningskarta-a0-l

  55 55 55 55 55 56 58 56 56 55 55 57 58 ... Fastighetsindelningen har inte rättsverkan, beslut i Lantmäterihandlingar gäller. Övrig data hämtad från Hammarö kommuns primärkarta 2018-09-19. Kartan innehåller detaljer med olika aktualitet. SWEREF ...

  Senast uppdaterad 2018-10-02

 • Granskningskarta-dp-ny-skola-hammar-a1-l

  S NATUR B 60 60 58 59 58 59 60 60 59 59 59 ... från Lantmäteriets digitala registerkarta. Fastighetsindelningen har inte rättsverkan, beslut i Lantmäterihandlingar gäller. - Övrig data hämtad från Hammarö kommuns primärkarta - 2018-03-08 och ...

  Senast uppdaterad 2018-10-02

 • L:\5460\10109813 - Hammarö Djupsundet\4 Cad\L\Ritdef\Detaljplan Layout1 (1)

  Senast uppdaterad 2016-08-17

 • O:\\Kommunstyrelsens Förvaltning\\Mark och Plan\\Planer\\plankartor\\OB Notskär\\OBNotskär-laga kraft-karta A3-L \(1\)

  Senast uppdaterad 2018-03-23

 • Radon i dricksvatten

  På den här sidan kan du läsa om radon i dricksvatten.

  Senast uppdaterad 2018-07-18

 • Partier

  På den här sidan kan du läsa om de olika politiska partierna som finns representerade i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2018-11-20

 • Kommunfullmäktige i korthet

  23 oktober 2018 Under kommunfullmäktiges möte 22 oktober ... (L) - Till 1: e vice ordförande valdes Anja Holmgren (M) - Till 2:e vice ordförande valdes Thomas Bäckman (S) - Utökning av antalet lägenheter nya särskilda boendet Djupängen - Hammarö ...

  Senast uppdaterad 2018-10-23

 • Kommunfullmäktige i korthet

  11 december 2018 Under kommunfullmäktiges möte måndag 10 ... kommunstyrelsen för perioden 2019-01-01-2022-12-31. Bosse Henriksson (M) ordförande - Peter Johansson (L) 1:e vice ordförande - Per Aspengren (S) 2:e vice ordförande Sidan uppdaterad: ...

  Senast uppdaterad 2018-12-11