Sök på hammaro.se

138 träffarh inom hela webbplatsen

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnadsnämnden ... h § miljöbalken upphör en dispens från - strandskyddsbestämmelserna att gälla om den åtgärd som - dispensen avser inte har påbörjats inom två år ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-02-13

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 5 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... h - Nivå 2 - måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur. 4 h 2) Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor. timavgift ...

  Senast uppdaterad 2018-10-09

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2017-01-04

 • Forsäkringsbesked---olycksfall-2019

  Försäkringsbesked HAMMARÖ KOMMUN Kollekîv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever ... h) utgår. Protector Forsikring ASA - Västra Trädgårdsgatan 15 - 11153 Stockholm Sida 2 av 4 Undantag i PS210 pkt 5.2 ...

  Senast uppdaterad 2019-01-24

 • Kulturbygden

  HAMMARÖ KULTURBYGD 1 Hammarö kyrka "Hammarön, långt tillbaka ... H emb ygdsgår den 3 Sockenstugan 4 H ammars går d 5 Skärgår dsmuseet 6 D rottninghögen 7 D omarr ingen 8 Fågeltor net H ammars udde TECKENFÖRKL ARING Fr itidsbeb yggelse M indr ...

  Senast uppdaterad 2018-05-09

 • Detaljplan.hammar.pm-trafik-och-vagtrafikbuller

  Uppdragsnr: 10168135 1 (9) WSP Samhällsbyggnad Box 117 - 651 04 Karlstad - Besök: Lagergrens gata 8 ... h) Trafik- fik- mängd (ÅDT) Andel tung trafik (%) Hastighet (Km/h) Lövnäsleden 7000 5 70 NV om planerad - cirkulationsplats 9900 5 70 SÖ om ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Samradsunderlag-nya-tynasvagen 190218

  2019-02-18 HAMMARÖ KOMMUN " NYA TYNÄSVÄGEN, - HAMMARÖ KOMMUN ØÄÉÒÎÃÐ"ÕÃÏÔÇ&Aelig ... h längs den södra delen, 70 - km/h längs med stranden och 50 km/h längs den norra delen. Vägen är cirka - 2 kilometer lång. Vid Bärstad är ...

  Senast uppdaterad 2019-04-24

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-05-13