Sök på hammaro.se

136 träffarh inom hela webbplatsen

 • DP Sörvikshamnen planbeskrivning laga kraft

  Sörvikshamnen - Detaljplan för DEL AV KLÖVERUD 1:20 M.FL - SÖRVIKSHAMNEN HAMMARÖ KOMMUN - ANTAGANDEHANDLING ... h (RH2000) i enlighet med översiktsplanens - riktlinjer avseende risk för översvämning. Strandskydd - När en ursprunglig plan ersätts ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-02-13

 • Planprogram del-av-barstad-och-graberg- -godkant

  PLANPROGRAM FÖR DEL AV BÄRSTAD OCH GRÅBERG - TEXTDEL Planprogram upprättat 2017-02-09, rev ... h för delen längs stranden och 60 km/h för - södra delen samt 50 km/h för norra. Kommunen har mätt - trafikmängden på Tynäsvägen sträckan vid ...

  Senast uppdaterad 2017-11-17

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnadsnämnden ... h § miljöbalken upphör en dispens från - strandskyddsbestämmelserna att gälla om den åtgärd som - dispensen avser inte har påbörjats inom två år ...

  Senast uppdaterad 2017-04-25

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 5 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... h - Nivå 2 - måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur. 4 h 2) Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor. timavgift ...

  Senast uppdaterad 2018-10-09

 • Arsredovinsning 2018 publicerad

  Antagen av kommunfullmäktige 2019-04-29 Årsredovisning 2018 2 Årsredovisning 2018 · Hammarà ... h/ år Energianvändning i kommunala byggnader inkl VA [kWh/år], normalårskorrigerad värme, 10%VV Fjärrvärme El 29 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ...

  Senast uppdaterad 2019-05-18

 • Detaljplan.hammar.pm-trafik-och-vagtrafikbuller

  Uppdragsnr: 10168135 1 (9) WSP Samhällsbyggnad Box 117 - 651 04 Karlstad - Besök: Lagergrens gata 8 ... h) Trafik- fik- mängd (ÅDT) Andel tung trafik (%) Hastighet (Km/h) Lövnäsleden 7000 5 70 NV om planerad - cirkulationsplats 9900 5 70 SÖ om ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Samradsunderlag-nya-tynasvagen 190218

  2019-02-18 HAMMARÖ KOMMUN " NYA TYNÄSVÄGEN, - HAMMARÖ KOMMUN ØÄÉÒÎÃÐ"ÕÃÏÔÇ&Aelig ... h längs den södra delen, 70 - km/h längs med stranden och 50 km/h längs den norra delen. Vägen är cirka - 2 kilometer lång. Vid Bärstad är ...

  Senast uppdaterad 2019-04-24

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-08-14