Sök på hammaro.se

136 träffarh inom hela webbplatsen

 • Kf-20160418 m-ant

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2016-04-18 ... H. Gustavsson, redovisningschef HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2016-04-18 7 Justerandes sign Utdragsbestyrkande ...

  Senast uppdaterad 2016-05-03

 • Bilaga 5 Naturvärdesinventering Rud, Hammarö1

  H BA @> ( ) & ( EA % , ' # ) & ( ) ' ( ( ' ' ' ' ( ' * # 3 ) # % ' = BA @> & ( ' ( &% ( ' 7 ( ) ( ) )& % & ' ( ' 8A* # ( ( & ' A* # ( ( ' * # -3 " ' ( BA > ) ' ) , % ( ' 6 ( ) ) % ' ( / 3 & 0' & % ) ) / "0 ' ( EA % ) , &' # % ( # # ' ( % ) ' * ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Protokollsregister kommunalnämnden 1960-1963

  Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ... H.F. Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • 0.00 Protokoll SVN 2016-10-19

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden - 2016-10-19 1(17 ... h på hela vägsträckan, samt tar fram en lokala trafikföreskrift - för förbud mot trafik med tung lastbil. Total kostnad uppskattas till - 5 700 ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnadsnämnden ... h § miljöbalken upphör en dispens från - strandskyddsbestämmelserna att gälla om den åtgärd som - dispensen avser inte har påbörjats inom två år ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Undersokning

  Undersökning om betydande miljöpåverkan Detaljplan för Nolgårdsvägen - Hammarà ... h. invändigt. 6 - m i diameter utvändigt. Jordkällaren är intakt. Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Bullerutredning-nolgard 2018-11-08

  2018-11-08 BULLERUTREDNING DETALJPLAN NOLGÅRD 1:21 M.FL. 2018-11-08 ... h) Skoghallsleden (väg 236) 11 310 9 60 / 80 4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta från Metria. 5 BERÄKNINGAR Beräkningarna av buller ...

  Senast uppdaterad 2019-02-25

 • Granskningsutlatande

  1 Granskningsutlåtande Detaljplan för ny skola, - Hammar, Hammarö kommun ... h. Trafikflödet på Annebergsvägen kommer att öka kraftigt i takt med att Etapp 4 på Anneberg samt den nya förskolan byggs och blir klar. Det finns idag ingen gång och ...

  Senast uppdaterad 2019-01-07

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2017-01-04