Sök på hammaro.se

138 träffarh inom hela webbplatsen

 • Kf-20160418 m-ant

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2016-04-18 ... H. Gustavsson, redovisningschef HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2016-04-18 7 Justerandes sign Utdragsbestyrkande ...

  Senast uppdaterad 2016-05-03

 • Bilaga förutsättningar FÖP RUD antagandehandling

  Fördjupning av översiktsplanen för Rud Hammarö kommun, Värmlands län Bilaga Förutsättningar - 2014-05-12 2 FÖRUTSÄTTNINGAR ... h, men på flera ställen sänker vägens - kurvighet hastighen. Trafikflödet på väg 561 är idag mellan 1090 och ...

  Senast uppdaterad 2014-11-18

 • Bilaga 5 Naturvärdesinventering Rud, Hammarö1

  H BA @> ( ) & ( EA % , ' # ) & ( ) ' ( ( ' ' ' ' ( ' * # 3 ) # % ' = BA @> & ( ' ( &% ( ' 7 ( ) ( ) )& % & ' ( ' 8A* # ( ( & ' A* # ( ( ' * # -3 " ' ( BA > ) ' ) , % ( ' 6 ( ) ) % ' ( / 3 & 0' & % ) ) / "0 ' ( EA % ) , &' # % ( # # ' ( % ) ' * ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Protokollsregister kommunalnämnden 1960-1963

  Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ... H.F. Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Undersokning

  Undersökning om betydande miljöpåverkan Detaljplan för Nolgårdsvägen - Hammarà ... h. invändigt. 6 - m i diameter utvändigt. Jordkällaren är intakt. Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Bullerutredning-nolgard 2018-11-08

  2018-11-08 BULLERUTREDNING DETALJPLAN NOLGÅRD 1:21 M.FL. 2018-11-08 ... h) Skoghallsleden (väg 236) 11 310 9 60 / 80 4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta från Metria. 5 BERÄKNINGAR Beräkningarna av buller ...

  Senast uppdaterad 2019-02-25

 • Granskningsutlatande

  1 Granskningsutlåtande Detaljplan för ny skola, - Hammar, Hammarö kommun ... h. Trafikflödet på Annebergsvägen kommer att öka kraftigt i takt med att Etapp 4 på Anneberg samt den nya förskolan byggs och blir klar. Det finns idag ingen gång och ...

  Senast uppdaterad 2019-01-07

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Mall för folder A5

  Grafisk produktion

  Senast uppdaterad 2018-07-06

 • Planförslag FÖP RUD laga kraft

  Fördjupning av översiktsplanen för Rud Hammarö kommun, Värmlands län Antagandehandling ... h (RH 2000) Bebyggelsen ska samlas i grupper eller lokaliseras till befintliga bybildningar eller - bostadsgrupper. Bebyggelsen ska anpassas till landskapsbilden ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24