Sök på hammaro.se

138 träffarh inom hela webbplatsen

 • Affisch-bk-svenska

  Ar ie n n e Ti M F el ... h An n e le Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barn- konventionen ska bli verklighet. Till exempel måste Sveriges egna lagar och regler stämma överens med rättigheterna i konventionen. Sverige ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Tabell-samsyn---alla-ledare

  Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... H Mattsson 0763 471 884 karolina@hammarobasket.se - Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se www.hammaro.se - Pojkar födda 10 ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Kulturskolans-dag

  Hammarö kulturskola i samarbete med Hammarö Församling ARRANGÖR IFK ... h elever från Hammarö kulturskola. Plats: Hammars gård (vid regn är vi i Sockenstugan) MUSIKALISKA SMOOTHIES Kulturskolans elever bjuder på mixade toner. Plats: Hammarö kyrka ...

  Senast uppdaterad 2019-05-22

 • Planbeskrivning-LAGA-KRAFT

  1 Antagen av KF 2006-09-26 Laga Kraft ... H A M M A R Ö K O M M U N , V Ä R M L A N D S L Ä N Upprättad 2006-06-15, rev. 2006-09-26 2 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V K L Ö ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Kmp-rapport-low-170825

  Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun, Värmlands län Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun ... H) Skoghalls kyrka 178 19 I) Folkets Hus 181 19 J) Lunnevi 184 19 K) Skoghalls fyr 185 19 L) Skoghallsbruket 186 19 M) Garpen 190 Utpekade enskilda ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Plan GF-RUD-4-190-AKTUELL5

  1 F a s t s t ä l l d ... H A N D L I N G A R ° Plankarta med bestämmelser ° Planbeskrivning ° Genomförandebeskrivning ° Behovsbedömning ° Befintligt Markavvattningsföretag på fastigheten Rud 4:190 (utredning) ° Fastighetsförteckning ° Grundkarta ° ...

  Senast uppdaterad 2016-08-16

 • Lokaliseringsutredning-hamnar-151001

  2014-09-30, rev 2015-10-01 Hammarö Kommun Värmlands Län dnr KS ... h), Sättersviken (n.v), Sör- vikshamnen (n.h) Foto: Daniel Nordholm Beställare Hammarö kommun, Mark- och planavdelningen Konsult SBK Värmland AB - Kontakt SBK Värmland AB Hantverksgatan ...

  Senast uppdaterad 2016-06-28

 • Miljobokslut-2010

  2 2 MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS 1(23) Box ... h Elenergi Biobränsle Fossilt bränsle Källa: SCB Kommentar: Nyckeltalet visar fördelningen mellan de olika energislagen som används inom - hela Hammarö kommun. Den största förändringen som ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Mörmon 1 5 planb laga kraft 2013-06-04

  Lillängsvägen vy mot centrum. Detaljplan för MÖRMON 1:5 LILLÄNGSVÄGEN, HAMMARÖ KOMMUN ANTAGANDEHANDLING ... H Sko Kolerakyrkogård Skola Vårdcentral dsviken dsviken v ä g e n S ko gh e 14 1 4 Lunnav Gamla H ovlanda 1 7 11 2 1 12 8 5 Brattväg en ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Detaljplan.toverud.geoteknik

  1 (5) S w e c o - Kanikenäsbanken 10 - Box 385 ... H e n r i k F a l c h - Geotekniker - Karlstad - Telefon direkt +46 (0)54 141740 - Mobil +46 (0)73 4122538 - henrik.falch@sweco.se - re po 00 1. do cx 20 12 -0 3- 29 FH p:\2363\2335498_hammarö,_toverud\000\19_original\doc\pmgeo ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09