Sök på hammaro.se

138 träffarh inom hela webbplatsen

 • Taxebilaga 1

  AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING ... (h). Ex. 2 h = 2*1240 kr = 2480 kr. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Fridlysta växter och djur i Sverige ISBN: 978-91-620-8369-4

  is b n : 9 7 8 ­9 1­ 6 2 0 ­8 3 6 9 ­4 Te xt ... H en ri k e km an /n friDlysTa växter och djur i sverige Både arter som är starkt hotade, och därför mycket känsliga - för insamling, och arter som inte är så sällsynta, men popu­ - lära ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Rapport Hammarö kränknigar och diskriminering.docx

  Revisionsrapport Kränkningar och dis- kriminering i skolan Hammarö kommun Bo Thörn - Cert. kommunal revisor - Februari 2013 ... H ÄNDELSER 6 BEDÖMNING 7 BILAGA - SKOLORNAS ARBETE 9 H AMMARLUNDENS SKOLA 7-9 9 H AMMARLUNDENS SKOLA F-6 11 H ALLERSRUDS ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • 10280848 - Hammarö Kommun

  2019-02-05 10280848 - HAMMARÖ KOMMUN BULLERUTREDNING 10280848 - HAMMARÖ KOMMUN BULLERUTREDNING ... h respektive 70 - km/h. Ett av rapportens syften var att identifiera avståndet för exploatering från väg - som krävs utan att behöva ha fönster ...

  Senast uppdaterad 2019-03-14

 • Rapport mtu gotetorp

  re p o 0 0 1 .d o c x ... H AKR Ba 99.4 22.7 mg/kg TS 1 H AKR Cd 0.237 0.058 mg/kg TS 1 H AKR Co 5.40 1.31 mg/kg TS 1 H AKR Cr 9.87 1.97 mg/kg TS 1 H AKR Cu 13.0 2.7 mg/kg TS 1 H AKR Hg 0.0598 0.0213 mg/kg TS 1 ...

  Senast uppdaterad 2018-10-20

 • Rapport---hammaro-kommun-boendematning-2014

  B O E N D E M Ä T N I N G H A M M A R Ö K O M M U N A V A T T I T Y D I K A R L S T A D J U N I 2 0 1 4 2 S A M M A ...

  Senast uppdaterad 2016-06-27

 • Kkik rapport2017 slutversion-till-webb

  Kommunens Kvalitet i Korthet 2017 Resultatrapport 3 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ... h e t 2 0 1 7 4 Tillgänglighet Mått Hammarös resultat Genomsnitt nätverket Hammarös resultat 2016 1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel ...

  Senast uppdaterad 2018-03-08

 • Hammaro-turistbroschyr

  HAMMARÖ - E N Ö A T T B O O C H L E V A P Å 2 - Hammarö - en ö att bo och leva på Hammarö - en ö att bo och leva på - 3 vatten, vatten, bara vanligt vatten Sommarkvällen är ljum och solen sänker sig sakta över horisonten. Någon känner för ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Bärstad radon

  Uppdrag:10081538 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG Översiktlig markradonundersökning PLANERINGSUNDERLAG ... H a m m a rö \3 _D okum ent\ 36_ PM \Bär st ad r a don. doc M a ll: R a ppor t - 20 04. d ot ver 1.0 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG Översiktlig ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Kkik rapport2018 slutversion

  Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Resultatrapport 3 Kommunens Kvalitet i Korthet ... h e t 2 0 1 8 4 Barn och unga Mått Hammarös Utfall 2018 Genomsnitt nätverket Största värde Minsta värde Be- dömning Trend Plats på förskola på önskat place- ...

  Senast uppdaterad 2019-05-08