Sök på hammaro.se

136 träffarh inom hela webbplatsen

 • DP Bärstad Smörsoppsvägen Antagande 181202

  Detaljplan för Bärstad-Smörsoppsvägen Hammarö Kommun Värmlands Län Dnr: 2017/317 INFOGA BILD/KARTA ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING ... h) och Smörsoppsvägen (hastig- hetsgräns 30 km/h). Inga uppgifter på årsmedeldygns- trafi k fi nns på ...

  Senast uppdaterad 2019-02-12

 • Samradsredogorelse-2018-01-15

  1 Samrådsredogörelse Översiktsplan 2018 2018-01-15 Dnr 2013/105 2 ... h. Området utgör en framskjuten del av norra Vänerkusten och är beläget på den östra delne av Hammarös. i. S.38- Hammarös kyrka Hammarö kyrka j. På Hammars udde finns ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Behovsbedömning

  Program för hästnära boende i Torp, Hammarö kommun ... h. Skred X Grundförutsättningarna i området bedöms vara goda. Risk för olyckor X I byggskedet finns vissa risker. Ökad mängd barn och ökad mängd trafik i området innebär ökade risker. ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Pb-hammar-1 62-laga-kraft

  Detaljplan för Hammar 1:62 m.fl. Hammarö Kommun Värmlands Län Dnr ... h och är utrustad med belysning. Sträckan är bedöms vara utformad på så sätt att goda siktförhållanden uppnås. Söder ifrån nås planområdet via Hovlandavägen och Lillmossevägen. ...

  Senast uppdaterad 2017-12-22

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2017-10-23

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 7 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... h h = timtaxa, för tillfället 1 240 kr/timme (ex. 4 h = 4 960 kronor). Sida 7 av 7 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se ...

  Senast uppdaterad 2018-10-09

 • Samsyn---foreningar-hammaro

  0000-00-00 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen ... Ej klart hammarogf@gmail.com H Hammarö HC Thomas Ivansson Thomas Ivansson Thiv99@gmail.com Markus Thorén Elisabeth Styffe Kansli kansli@hammarohockey.com Hammarö Kommun Anna Bengtsson ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Arsredovisning-2015 160502

  2 ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 HAMMARÖ KOMMUNS Antagen av kommunfullmäktige ... h/ år Energianvändning i kommunala byggnader [kWh/år] Fjärrvärme El [1] Inkluderat är kommunägda byggnader samt VA-verk. Däre- mot är inte gatubelysning, ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Framsida del 1

  översiktsplan för Hammarö kommun - FÖRDJUPNING FÖR DELEN TYEHALVÖN ... H. och Sandegren (1933) skall höjden - vara hyperitförande . Hyperitförekomsten och därmed förutsättningar för - rikmarksflora är dock mer begränsad än vad som anges ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Sophämtning Hammarö kommuns renhållningstaxa.docx

  1 Hammarö kommuns renhållningstaxa Antagen av kommunfullmäktige den xxx och gäller från och med april 2011 ... h) 920 Tvätt av container (kr per tillfälle, innefattar hämtning av container) 2125 4 Sophämtning Extra tömning Ordinarie tömning ...

  Senast uppdaterad 2016-04-25