Sök på hammaro.se

138 träffarh inom hela webbplatsen

 • DP Sörvikshamnen planbeskrivning laga kraft

  Sörvikshamnen - Detaljplan för DEL AV KLÖVERUD 1:20 M.FL - SÖRVIKSHAMNEN HAMMARÖ KOMMUN - ANTAGANDEHANDLING ... h (RH2000) i enlighet med översiktsplanens - riktlinjer avseende risk för översvämning. Strandskydd - När en ursprunglig plan ersätts ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • DP Bärstad Smörsoppsvägen Antagande 181202

  Detaljplan för Bärstad-Smörsoppsvägen Hammarö Kommun Värmlands Län Dnr: 2017/317 INFOGA BILD/KARTA ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING ... h) och Smörsoppsvägen (hastig- hetsgräns 30 km/h). Inga uppgifter på årsmedeldygns- trafi k fi nns på ...

  Senast uppdaterad 2019-02-12

 • Samradsredogorelse-2018-01-15

  1 Samrådsredogörelse Översiktsplan 2018 2018-01-15 Dnr 2013/105 2 ... h. Området utgör en framskjuten del av norra Vänerkusten och är beläget på den östra delne av Hammarös. i. S.38- Hammarös kyrka Hammarö kyrka j. På Hammars udde finns ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Behovsbedömning

  Program för hästnära boende i Torp, Hammarö kommun ... h. Skred X Grundförutsättningarna i området bedöms vara goda. Risk för olyckor X I byggskedet finns vissa risker. Ökad mängd barn och ökad mängd trafik i området innebär ökade risker. ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Planprogram del-av-barstad-och-graberg- -godkant

  PLANPROGRAM FÖR DEL AV BÄRSTAD OCH GRÅBERG - TEXTDEL Planprogram upprättat 2017-02-09, rev ... h för delen längs stranden och 60 km/h för - södra delen samt 50 km/h för norra. Kommunen har mätt - trafikmängden på Tynäsvägen sträckan vid ...

  Senast uppdaterad 2017-11-17

 • Pb-hammar-1 62-laga-kraft

  Detaljplan för Hammar 1:62 m.fl. Hammarö Kommun Värmlands Län Dnr ... h och är utrustad med belysning. Sträckan är bedöms vara utformad på så sätt att goda siktförhållanden uppnås. Söder ifrån nås planområdet via Hovlandavägen och Lillmossevägen. ...

  Senast uppdaterad 2017-12-22

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2017-10-23

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnadsnämnden ... h § miljöbalken upphör en dispens från - strandskyddsbestämmelserna att gälla om den åtgärd som - dispensen avser inte har påbörjats inom två år ...

  Senast uppdaterad 2017-04-25

 • Samsyn---foreningar-hammaro

  0000-00-00 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen ... Ej klart hammarogf@gmail.com H Hammarö HC Thomas Ivansson Thomas Ivansson Thiv99@gmail.com Markus Thorén Elisabeth Styffe Kansli kansli@hammarohockey.com Hammarö Kommun Anna Bengtsson ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 7 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... h h = timtaxa, för tillfället 1 240 kr/timme (ex. 4 h = 4 960 kronor). Sida 7 av 7 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se ...

  Senast uppdaterad 2018-10-09