Sök på hammaro.se

56 träffarh bland sidor inom hela webbplatsen som ändrats efter 2019-06-02

 • Detaljplan för Fiskrökeriet

  Detaljplan för Fiskerökeriet, del av Mörmon 5:33, antogs ... (H), ändras till verksamheter (Z) och centrum (C). Användningarna verksamheter och centrum preciseras till hamnrelaterade verksamheter respektive hamnrelaterade centrumverksamheter. Planen ...

  Senast uppdaterad 2019-10-29

 • Cykelplan-hammaro---strategidel-191129

  Hammarö kommun Hammarö Kommun - Cykelplan för Hammarö kommun Strategidel - Hammarö 2019-11-29 ... h am file 1 \g rup p ka ta log er \k om m u n sty re ls en s för va ltn in g \m ark oc h p la n \f ys is k p la n ering \p ro je kt \c yk elp la n ...

  Senast uppdaterad 2019-12-17

 • Cykelplan-hammaro---handlingsplan-191129

  Hammarö kommun Hammarö Kommun Cykelplan för Hammarö kommun Handlingsplan 2020-2023 - Hammarà ... h am file 1 \g rup p ka ta log er \k om m u n sty re ls en s för va ltn in g \m ark oc h p la n \f ys is k p la n ering \p ro je kt \c yk elp la n \s ...

  Senast uppdaterad 2020-03-17

 • 12706684 pm-miljo vastra-tye 190816 med-bilagor

  Sweco re p o 0 0 2 .d o cx 2 0 1 3 -06 ... detekterats med en halt strax över KM. Resterande prov uppvisar halter under MRR. 5.4.3 Bekämpningsmedel Inga halter av bekämpningsmedel har detekterats i de 2 prov vilka analyserats i labb. 3 (4) PM MILJÖ ...

  Senast uppdaterad 2019-12-09

 • Samradsredogorelse-tidigt-samrad

  1 Samrådsredogörelse Tidigt samråd för vägplan Ruds- och Lindenäsvägen, Hammarö - kommun ... h som högsta hastighet. - (tidigare 70 km/h) - Trafikintensiteten har stigit avsevärt under de senaste åren med en ökad hastighet förbi våra - utfarter ...

  Senast uppdaterad 2020-03-03

 • Tabell-samsyn---alla-ledare

  Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... H Mattsson 0763 471 884 karolina@hammarobasket.se - Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se www.hammaro.se - Pojkar födda 10 ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Rapport Hammarö kränknigar och diskriminering.docx

  Revisionsrapport Kränkningar och dis- kriminering i skolan Hammarö kommun Bo Thörn - Cert. kommunal revisor - Februari 2013 ... H ÄNDELSER 6 BEDÖMNING 7 BILAGA - SKOLORNAS ARBETE 9 H AMMARLUNDENS SKOLA 7-9 9 H AMMARLUNDENS SKOLA F-6 11 H ALLERSRUDS ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Kmp-rapport-low-170825

  Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun, Värmlands län Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun ... H) Skoghalls kyrka 178 19 I) Folkets Hus 181 19 J) Lunnevi 184 19 K) Skoghalls fyr 185 19 L) Skoghallsbruket 186 19 M) Garpen 190 Utpekade enskilda ...

  Senast uppdaterad 2020-03-17

 • Avc---bilaga-4---provtagningar

  RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Ackred ... h)antracen (1)

  Senast uppdaterad 2019-12-02

 • Affisch-bk-svenska

  Ar ie n n e Ti M F el ... h An n e le Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barn- konventionen ska bli verklighet. Till exempel måste Sveriges egna lagar och regler stämma överens med rättigheterna i konventionen. Sverige ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19