Sök på hammaro.se

137 träffarh bland svenska sidor inom hela webbplatsen

 • H:\Uppdrag\2. Hammarö kommun\DP Busshållplats\Antagande\PK Bussomstigning Antagande A3 (1)

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • H:\Uppdrag\2. Hammarö kommun\Nolgårdsholmarna\Upphävande\PK Upphävande Nolgårdsholmarna SR A3 (1)

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Karlstadvägen blir bymiljöväg

  Här kan du läsa om bymiljövägen som har ersatt Karlstadvägen.

  Senast uppdaterad 2019-06-27

 • G-I

  G - Gator och vägar - God ... H - Hammaren - Hammarhallen - Hammarlundens skola F-6 - Hammarlundens skola 7-9 - Hammars udde - Hammarö Arena - Hammaröbostäder - Hammarö Energi - Hammarö kyrka - Hammaröpanelen - Hammarö Skärgårdsmuseum - Hammarö ...

  Senast uppdaterad 2019-01-08

 • Karlstadvägen blir bymiljöväg

  11 september 2018 Snart är äntligen arbetet igång med ... h och tyngre trafik hänvisas till att använda infartslederna till och från Hammarö. Under byggnationen kommer cyklister och gående kunna ta sig fram men vägen är avstängt för biltrafik. ...

  Senast uppdaterad 2018-09-11

 • Rätt till allmän förskola

  På den här sidan finner du information om allmän förskola i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2017-09-28

 • Detaljplan för Fiskrökeriet

  Detaljplan för Fiskerökeriet, del av Mörmon 5:33, granskningshandling ... (H), ändras till verksamheter (Z) och centrum (C). Användningarna verksamheter och centrum preciseras till hamnrelaterade verksamheter respektive hamnrelaterade centrumverksamheter. ...

  Senast uppdaterad 2019-06-13

 • Mur-centrala-skoghall

  Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev ... H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S002 Sektion, skala H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S003 Sektion, skala H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S004 Sektion, ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • 18637.01 Planritning REV K.PC9

  R it n in g e n ä r skyd d a ... h o vsrä tt sl a g e n o ch f å r in te ko p ie ra s, sp ri d a s e lle r i ö vri g t a n vä n d a s u ta n u p p h o vsma n n e n s me ...

  Senast uppdaterad 2018-05-30

 • Taxebilaga 1

  AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING ... (h). Ex. 2 h = 2*1240 kr = 2480 kr. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09