Sök på hammaro.se

55 träffarh bland PDF-dokument inom hela webbplatsen som ändrats efter 2018-07-23

 • Mur-centrala-skoghall

  Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev ... H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S002 Sektion, skala H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S003 Sektion, skala H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S004 Sektion, ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Rapport Hammarö kränknigar och diskriminering.docx

  Revisionsrapport Kränkningar och dis- kriminering i skolan Hammarö kommun Bo Thörn - Cert. kommunal revisor - Februari 2013 ... H ÄNDELSER 6 BEDÖMNING 7 BILAGA - SKOLORNAS ARBETE 9 H AMMARLUNDENS SKOLA 7-9 9 H AMMARLUNDENS SKOLA F-6 11 H ALLERSRUDS ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • 10280848 - Hammarö Kommun

  2019-02-05 10280848 - HAMMARÖ KOMMUN BULLERUTREDNING 10280848 - HAMMARÖ KOMMUN BULLERUTREDNING ... h respektive 70 - km/h. Ett av rapportens syften var att identifiera avståndet för exploatering från väg - som krävs utan att behöva ha fönster ...

  Senast uppdaterad 2019-03-14

 • Kkik rapport2018 slutversion

  Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Resultatrapport 3 Kommunens Kvalitet i Korthet ... h e t 2 0 1 8 4 Barn och unga Mått Hammarös Utfall 2018 Genomsnitt nätverket Största värde Minsta värde Be- dömning Trend Plats på förskola på önskat place- ...

  Senast uppdaterad 2019-05-08

 • Kulturskolans-dag

  Hammarö kulturskola i samarbete med Hammarö Församling ARRANGÖR IFK ... h elever från Hammarö kulturskola. Plats: Hammars gård (vid regn är vi i Sockenstugan) MUSIKALISKA SMOOTHIES Kulturskolans elever bjuder på mixade toner. Plats: Hammarö kyrka ...

  Senast uppdaterad 2019-05-22

 • Tabell-samsyn---alla-ledare

  Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... H Mattsson 0763 471 884 karolina@hammarobasket.se - Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se www.hammaro.se - Pojkar födda 10 ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Rapport mtu gotetorp

  re p o 0 0 1 .d o c x ... H AKR Ba 99.4 22.7 mg/kg TS 1 H AKR Cd 0.237 0.058 mg/kg TS 1 H AKR Co 5.40 1.31 mg/kg TS 1 H AKR Cr 9.87 1.97 mg/kg TS 1 H AKR Cu 13.0 2.7 mg/kg TS 1 H AKR Hg 0.0598 0.0213 mg/kg TS 1 ...

  Senast uppdaterad 2018-10-20

 • Miljobokslut-2010

  2 2 MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS 1(23) Box ... h Elenergi Biobränsle Fossilt bränsle Källa: SCB Kommentar: Nyckeltalet visar fördelningen mellan de olika energislagen som används inom - hela Hammarö kommun. Den största förändringen som ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Information-1

  1(1) KONTOR/NÄMND 2014-12-22 Dnr ENHET / AVDELNING William H. Strömgren, VA-ingenjör 054-515390 William.stromgren@hammaro.se - INFORMATION 1 - KOMMUNALT VA PÅ TYE Hej! Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att hitta en lämplig ledningsträckning ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Information-3

  1(1) SERVIVENÄMNDEN 2016-03-29 Dnr GATUENHETEN William H. Strömgren, VA-ingenjör 054-515390 William.stromgren@hammaro.se - INFORMATION 3 - KOMMUNALT VA PÅ TYE Hej! Nu har vi dragit igång arbetet med att förse alla på Tye med kommunalt dricksvatten ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19