Sök på hammaro.se

20 träffarh bland sidor inom hela webbplatsen som ändrats efter 2019-06-19

 • Rapport Hammarö kränknigar och diskriminering.docx

  Revisionsrapport Kränkningar och dis- kriminering i skolan Hammarö kommun Bo Thörn - Cert. kommunal revisor - Februari 2013 ... H ÄNDELSER 6 BEDÖMNING 7 BILAGA - SKOLORNAS ARBETE 9 H AMMARLUNDENS SKOLA 7-9 9 H AMMARLUNDENS SKOLA F-6 11 H ALLERSRUDS ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Affisch-bk-svenska

  Ar ie n n e Ti M F el ... h An n e le Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barn- konventionen ska bli verklighet. Till exempel måste Sveriges egna lagar och regler stämma överens med rättigheterna i konventionen. Sverige ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Tabell-samsyn---alla-ledare

  Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... H Mattsson 0763 471 884 karolina@hammarobasket.se - Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se www.hammaro.se - Pojkar födda 10 ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Information-1

  1(1) KONTOR/NÄMND 2014-12-22 Dnr ENHET / AVDELNING William H. Strömgren, VA-ingenjör 054-515390 William.stromgren@hammaro.se - INFORMATION 1 - KOMMUNALT VA PÅ TYE Hej! Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att hitta en lämplig ledningsträckning ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Information-3

  1(1) SERVIVENÄMNDEN 2016-03-29 Dnr GATUENHETEN William H. Strömgren, VA-ingenjör 054-515390 William.stromgren@hammaro.se - INFORMATION 3 - KOMMUNALT VA PÅ TYE Hej! Nu har vi dragit igång arbetet med att förse alla på Tye med kommunalt dricksvatten ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Information-2

  1(1) SERVICEFÖRVALTNINGEN 2015-06-30 William H. Strömgren, VA-ingenjör - 054-515390 - William.stromgren@gmail.com - INFORMATION 2 - KOMMUNALT VA PÅ TYE - Hej! - Vi jobbar på med planeringen av det kommunala va-nätet för Västra och Östra Tye. ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Klipp häcken och rädda liv

  KLIPP HÄCKEN DU KAN RÄDDA LIV HAR DU TÄNKT PÅ ATT ... H am m ar ö kom m un, 20 13 VAD SÄGER LAGEN? Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden ... h på hela vägsträckan, samt tar fram en lokal trafikföreskrift för - förbud mot trafik med tung lastbil. Total kostnad uppskattas till 5 - 700 000 kr. - Beslutsunderlag ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • 0.00 Protokoll SVN 2016-10-19

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden - 2016-10-19 1(17 ... h på hela vägsträckan, samt tar fram en lokala trafikföreskrift - för förbud mot trafik med tung lastbil. Total kostnad uppskattas till - 5 700 ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnadsnämnden ... h § miljöbalken upphör en dispens från - strandskyddsbestämmelserna att gälla om den åtgärd som - dispensen avser inte har påbörjats inom två år ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20