Sök på hammaro.se

155 träffarh inom hela webbplatsen

 • H:\Uppdrag\2. Hammarö kommun\DP Busshållplats\Antagande\PK Bussomstigning Antagande A3 (1)

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • H:\Uppdrag\2. Hammarö kommun\Nolgårdsholmarna\Upphävande\PK Upphävande Nolgårdsholmarna SR A3 (1)

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • G-I

  G - Gator och vägar - God ... H - Hammaren - Hammarhallen - Hammarlundens skola F-6 - Hammarlundens skola 7-9 - Hammars udde - Hammarö Arena - Hammaröbostäder - Hammarö Energi - Hammarö kyrka - Hammaröpanelen - Hammarö Skärgårdsmuseum - Hammarö ...

  Senast uppdaterad 2019-01-08

 • Rätt till allmän förskola

  På den här sidan finner du information om allmän förskola i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2017-09-28

 • Personal

  På den här sidan finns information om personalen på Hammarö kulturskola.

  Senast uppdaterad 2019-09-17

 • Detaljplan för Fiskrökeriet

  Detaljplan för Fiskerökeriet, del av Mörmon 5:33, antogs ... (H), ändras till verksamheter (Z) och centrum (C). Användningarna verksamheter och centrum preciseras till hamnrelaterade verksamheter respektive hamnrelaterade centrumverksamheter. Planen ...

  Senast uppdaterad 2019-10-29

 • Mur-centrala-skoghall

  Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev ... H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S002 Sektion, skala H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S003 Sektion, skala H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S004 Sektion, ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • 18637.01 Planritning REV K.PC9

  R it n in g e n ä r skyd d a ... h o vsrä tt sl a g e n o ch f å r in te ko p ie ra s, sp ri d a s e lle r i ö vri g t a n vä n d a s u ta n u p p h o vsma n n e n s me ...

  Senast uppdaterad 2018-05-30

 • Taxebilaga 1

  AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING ... (h). Ex. 2 h = 2*1240 kr = 2480 kr. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Fridlysta växter och djur i Sverige ISBN: 978-91-620-8369-4

  is b n : 9 7 8 ­9 1­ 6 2 0 ­8 3 6 9 ­4 Te xt ... H en ri k e km an /n friDlysTa växter och djur i sverige Både arter som är starkt hotade, och därför mycket känsliga - för insamling, och arter som inte är så sällsynta, men popu­ - lära ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09