Sök på hammaro.se

2 träffarferiearbete och 2019 och f inom hela webbplatsen

  • 5.0-delarsrapport-2019-hammaro-kommun

    Delårsrapport 2019 Hammarö kommun 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse ... 3 - Driftsredovisning ... 8 - Investeringsredovisning ... 27 - Resultaträkning (tkr) ... 28 - Balansräkning (tkr) ... 29 - Notapparat (tkr) ... 30 - Hammarö Energi ...

    Senast uppdaterad 2020-03-25

  • Årsredovisning 2019

    Antagen av Kommunfullmäktige 2020-04-27 1 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet ... 2 Hammarö kommuns fördelning av pengar ... 4 Så här använder vi pengarna (%) ... 4 Härifrån kommer pengarna (%) ... 4 Så här fördelas ...

    Senast uppdaterad 2020-05-04