Sök på hammaro.se

238 träffarf inom hela webbplatsen

 • Batbussen-2018

  BRYGGA Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig ... Ti,To,S M,O,F,L Ti,To,S M,O,F,L M-F Inre hamn 07.00 09.00 09.00 13.20 13.20 17.00 Hammarö Lövnäs 07.25 09.30 09.30 13.45 13.45 17.25 Jäverön I 10.20 I 14.35 Västra Långholmen 10.35 14:50 ...

  Senast uppdaterad 2018-05-31

 • Hammaro2030 6

  Vision Hammarö 2030 Skärgårdskommunen med framåtanda. Värmlands skärgård ... ö med livskvalitet och omtanke. Här f nns närhet och utrymme. Generationer bor och möts i trygghet. Nära till Vänerns vågor

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Detaljplan-for-nolgard-1.planbeskrivning

  1 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR NOLGÅRD 1:245 M FL HAMMARÖ KOMMUN - VÄRMLANDS LÄN - PLANBESKRIVNING - HANDLINGAR ... F n finns inga planer på - ytterligare bebyggelse. I planbestämmelserna föreslås en största byggnadsarea om 25% av - fastighetens ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Redovisning av anläggningstillg. 2014 Hammarö.docx

  Revisionsrapport Anläggningsredovisning Stefan Fredriksson - Cert. kommunal revisor September 2014 Hammarö - kommuns revisorer Anläggningsredovisning September 2014 - Hammarà ... f) ackumulerade nedskrivningar, - g) uppgift som gör det möjligt att ...

  Senast uppdaterad 2015-02-12

 • Atervinningscentralen.folder

  Här får du lite mer fakta Under 2010 tog vi ocksà ... f ön st er M öb le r, m ad ra ss er R is & gr en ar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lampor P Frigolit Container nr 1: Metallskrot/Järn Här lägger du exempelvis kastruller, bestick, stekpannor, ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-03-14

 • Mur-centrala-skoghall

  Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev ... f t (kPa) Friktion f t (kPa) Friktionskvot R ft (%) Friktionskvot R ft (%) Vätska i filter - Borrpunktens koord. - Utrustning - Sond nr ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 2 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... F = Mekanisk frånluft, FT = Mekanisk från- och tilluft **Direkt markontakt = med direkt markkontakt avses bostäder utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme. Nr ...

  Senast uppdaterad 2018-10-31

 • Geoteknik

  5 slilEco d .å p INNO AB ... F' )laerÄecrg 6efus #k- Ltf,tiu ? ) l.a ,n ' Koordinalsysten I ptan: Koordhalspten i höjd Rcdov'rsring cnligt SGF/BGS Eetctkninglsyst.n r.rsin 20012 lm^Y!.r från Hnnrö ltonmu AN I , I , uu N EI l@ llul6rG ltmm. I lroro ...

  Senast uppdaterad 2018-04-14

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2017-10-23