Sök på hammaro.se

239 träffarf inom hela webbplatsen

 • Innehallsforteckning-biblioteksstyrelsen

  Innehållsförteckning 2009-07-08 HAMMARÖ KOMMUN Biblioteksstyrelsen A Protokoll A1 PROTOKOLL 1920--1970 5 ... FÖRVÄRVSKATALOGER 1902--1974 5 vol D2 LÅNTAGARJOURNALER 1924--1964 2 vol F Ämnesordnade handlingar F1 HANDLINGAR I SKILDA ÄMNEN 1912--1970 ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Bildningsnamnden-sammanstallning-synpunkter-andra-halvaret-2014

  1(1) Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax ... F-6 kvinna Fv chef rektor o utvecklingsledare har tillsammans mött vårdnadshavaren 2014/252 för ett fortsatt bra arbete. 20141017 Geografisk placering av förskolan ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-03-14

 • Kf-20161017

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige ... f k. HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2016-10-17 10 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Kf § 84 Dnr 2015/38 829 - Svar ...

  Senast uppdaterad 2016-11-18

 • Batbussen-2018

  BRYGGA Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig ... Ti,To,S M,O,F,L Ti,To,S M,O,F,L M-F Inre hamn 07.00 09.00 09.00 13.20 13.20 17.00 Hammarö Lövnäs 07.25 09.30 09.30 13.45 13.45 17.25 Jäverön I 10.20 I 14.35 Västra Långholmen 10.35 14:50 ...

  Senast uppdaterad 2018-05-31

 • Hammaro2030 6

  Vision Hammarö 2030 Skärgårdskommunen med framåtanda. Värmlands skärgård ... ö med livskvalitet och omtanke. Här f nns närhet och utrymme. Generationer bor och möts i trygghet. Nära till Vänerns vågor

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Batbuss-tabell-2014

  BÅTBUSSTIDER 1 juni - 31 augusti 2014 Öluffa med Båtbuss ... f or or der at our tic ke t boo th b y the canal or via phone on +46 5 4 5 40 46 1 8. Boar ding/disembar king only at the Café Slussw akt en boat s top. 14 INRE HAMN · LÖVNÄS · JÄVERÖN ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Detaljplan-for-nolgard-1.planbeskrivning

  1 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR NOLGÅRD 1:245 M FL HAMMARÖ KOMMUN - VÄRMLANDS LÄN - PLANBESKRIVNING - HANDLINGAR ... F n finns inga planer på - ytterligare bebyggelse. I planbestämmelserna föreslås en största byggnadsarea om 25% av - fastighetens ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Redovisning av anläggningstillg. 2014 Hammarö.docx

  Revisionsrapport Anläggningsredovisning Stefan Fredriksson - Cert. kommunal revisor September 2014 Hammarö - kommuns revisorer Anläggningsredovisning September 2014 - Hammarà ... f) ackumulerade nedskrivningar, - g) uppgift som gör det möjligt att ...

  Senast uppdaterad 2015-02-12

 • Atervinningscentralen.folder

  Här får du lite mer fakta Under 2010 tog vi ocksà ... f ön st er M öb le r, m ad ra ss er R is & gr en ar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lampor P Frigolit Container nr 1: Metallskrot/Järn Här lägger du exempelvis kastruller, bestick, stekpannor, ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09