Sök på hammaro.se

248 träffarf inom hela webbplatsen

 • Innehallsforteckning-biblioteksstyrelsen

  Innehållsförteckning 2009-07-08 HAMMARÖ KOMMUN Biblioteksstyrelsen A Protokoll A1 PROTOKOLL 1920--1970 5 ... FÖRVÄRVSKATALOGER 1902--1974 5 vol D2 LÅNTAGARJOURNALER 1924--1964 2 vol F Ämnesordnade handlingar F1 HANDLINGAR I SKILDA ÄMNEN 1912--1970 ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Forsäkringsbesked---olycksfall-2019

  Försäkringsbesked HAMMARÖ KOMMUN Kollekîv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever ... f) avseende skade vid insektsbeî utgår. - Undantag i PS210 pkt 5.1 g)-h) utgår. Protector Forsikring ASA - Västra Trädgårdsgatan ...

  Senast uppdaterad 2019-01-24

 • Hammaro2030 6

  Vision Hammarö 2030 Skärgårdskommunen med framåtanda. Värmlands skärgård ... ö med livskvalitet och omtanke. Här f nns närhet och utrymme. Generationer bor och möts i trygghet. Nära till Vänerns vågor

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Detaljplan-for-nolgard-1.planbeskrivning

  1 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR NOLGÅRD 1:245 M FL HAMMARÖ KOMMUN - VÄRMLANDS LÄN - PLANBESKRIVNING - HANDLINGAR ... F n finns inga planer på - ytterligare bebyggelse. I planbestämmelserna föreslås en största byggnadsarea om 25% av - fastighetens ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Redovisning av anläggningstillg. 2014 Hammarö.docx

  Revisionsrapport Anläggningsredovisning Stefan Fredriksson - Cert. kommunal revisor September 2014 Hammarö - kommuns revisorer Anläggningsredovisning September 2014 - Hammarà ... f) ackumulerade nedskrivningar, - g) uppgift som gör det möjligt att ...

  Senast uppdaterad 2015-02-12

 • Aldre-utredningar

  BILAGA 5 HAMMARö xorurvlun BÄRSTAD/GRABERG översi ktl ig ... f NarunvÄRDEN En grundläggande fuäga vid naturvätdesbedömning är att avgöta om ett omtåde har natttaärden eller ej. Med naturvätde avses att det ät en miljö som hat större betydelse ...

  Senast uppdaterad 2019-10-01

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-08-16

 • Ks 20160905

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen ... f.d. kolonin. AB - Hammaröbostäder anhåller om ett godkännande för att bygga etapp - 1 samt en utökad kommunal borgen med 97 500 tkr. Borgensavgift - kommer att tas ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Kf-20161017

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige ... f k. HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2016-10-17 10 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Kf § 84 Dnr 2015/38 829 - Svar ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Mur-centrala-skoghall

  Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev ... f t (kPa) Friktion f t (kPa) Friktionskvot R ft (%) Friktionskvot R ft (%) Vätska i filter - Borrpunktens koord. - Utrustning - Sond nr ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26