Sök på hammaro.se

225 träffarf inom hela webbplatsen

 • Mtu-hammar-1 90-rev-1

  re p o 0 0 1 .d o c x ... F 171214 Torrt 0,1-0,8

  Senast uppdaterad 2018-04-13

 • Dp-kloverud-1.24-lagakrafthandling

  Detaljplan för - KLÖVERUD 1:24 M.FL. - delar av KLÖVERUD 1:20 och KLÖVERUD ... F-6. År 7-9 finns på Mörmosko- lan, ca tre kilometer väster om planområdet. Hammarö gymnasieskola är en del av Karlstad-Hammarö gymnasie- skola. Gymnasieutbildningar ...

  Senast uppdaterad 2016-07-20

 • Delarsrapport-2018-hammaro-kommun

  1 Delårsrapport 2018 Hammarö kommun Innehållsförteckning Viktigare händelser under perioden ... 3 Förvaltningsberättelse ... F-6 har hanterats. - Lokaler i centrum har hyrts in på grund av - kommunens behov av ytterligare - kontorslokaler. - Bärstads ...

  Senast uppdaterad 2018-12-19

 • Riktlinjer-for-serveringstillstand-och-tillsyn-enligt-alkohollagen-2017

  Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen - Beslutade av Socialnämnden 2016-12-15 - Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen ... F- skatt, moms och som arbetsgivare. Har företaget och - företrädarna redovisat ...

  Senast uppdaterad 2017-01-03

 • Protokollsregister kommunalnämnden 1960-1963

  Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ... F. Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Översiktskarta

  50 50 50 51 49 50 51 52 52 ... F. 11.0 m2 1005 Förrum ? 13.5 m2 1120 Specialp. 1p 13.5 m2 1121 Admin.1p 5.5 m2 1006 RWC/D 8.0 m2 1002 Kapprum 28p 5.0 m2 1004 RWC 6.0 m2 1123 RWC 8.0 m2 1124 Trappa 8.0 m2 1130 Trappa 6.0 m2 1129 RWC 13.0 m2 1097 Teamyta ...

  Senast uppdaterad 2020-01-09

 • Stod-till-verksamhetsutovare

  Kontakta oss: - Tel: 0771-240 240 - registrator@msb.se - www.msb.se Stöd ... f) Om personal i behov av omsorg av barn besitter nyckelkompetens - kan andra - medarbetare erhålla denna nyckelkompetens och ta över arbetsuppgifter tillfälligt - och/eller ...

  Senast uppdaterad 2020-04-20

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2020-03-13

 • DP Sörvikshamnen planbeskrivning laga kraft

  Sörvikshamnen - Detaljplan för DEL AV KLÖVERUD 1:20 M.FL - SÖRVIKSHAMNEN HAMMARÖ KOMMUN - ANTAGANDEHANDLING ... (f 3 ). Byggnadens golvnivå ska placeras på lägst +47 meter över havet (RH2000). - Bostäder [B] Bostäder längs Ringvägen - I anslutning ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Lagakraft-karta-rud-dalen

  4:176>2 4:160 4:160>2 4:162>2 3:1>3 4:166 4:165 ... f 1 f 1 B 5 b 1 d 1 e 1 f 1 B B 5 b 1 d 1 e 1 f 1 NATUR GATA 23-30 23-30 23-30 Skala: 1:1000 (A2) 100 meter 90 80 70 60 40 50 30 20 10 0 PLANBESTÄMMELSER GRÄNSBETECKNINGAR ANVÄNDNING AV ...

  Senast uppdaterad 2018-10-27