Sök på hammaro.se

225 träffarf inom hela webbplatsen

 • Plankarta A2-L

  47 49 45 47 47 46 47 48 ... f 1 f 1 m 1 m 1 b 1 b 1 Plats för driv- medelscisterner Fastighetsgräns Vägkant Staket Slänt Strandlinje Stödmur Traktgräns GRUNDKARTANS BETECKNINGAR Grundkarta tillhörande detaljplan för Del av Mörmon 5:33 Värmlands ...

  Senast uppdaterad 2019-10-30

 • Laga-kraft-handling-pk-nolgardsvagen

  B B E GATA L d 2 e 1 d 1 e 1 ... f 1 100 meter 90 80 70 60 40 50 30 20 10 0 Beslutsdatum Instans Detaljplan för Nolgårdsvägen Hammarö kommun Värmalands län Laga kraft handling Ledningsstöd Upprättad 2019-01-30 Reviderad 2019-07-31 Hanna Andesh ...

  Senast uppdaterad 2019-09-26

 • Dp-vastra-tynas-samradskarta-a1-s

  66 66 52 52 66 64 64 64 62 62 62 54 ... f b 1 5 4.5 b 2 e 1 d p f b 1 5 4.5 b 2 e 1 d p f b 1 5 4.5 b 2 e 1 d p f b 1 6 4.5 b 2 e 1 d p f b 1 6 4.5 b 2 e 1 d p f ...

  Senast uppdaterad 2019-09-26

 • DETALJPLAN FÖR

  Detaljplan för Pastorsexpeditionen i Skoghall Del av LUNDEN 1:4 ... f.d. pastorsexpeditionen i Skoghall utan att påverka kulturmiljön kring kyrkan negativt. - Detta uppnås genom att markanvändningen ändras från kyrklig verk- samhet till centrum ...

  Senast uppdaterad 2019-01-12

 • Plankarta A2-L

  47 46 46 46 48 46 47 49 ... f 1 e 20 1 p 1 4,5 B 23-30 fril. f 1 e 20 1 p 1 4,5 B 23-30 fril. f 1 e 20 1 p 1 4,5 Grundkarta tillhörande detaljplan för Del av Östra tye 1:76 Sundholmen Värmlands län Hammarö kommun Fastighetsredovsningen hämtad från ...

  Senast uppdaterad 2018-11-03

 • Nvi v120 7459

  Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan Hammar 1:6, Hammarö Version 1.20 ... F ... 11 6 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt ...12 6.1 Delområde A ... 14 6.2 Delområde E ...15 6.3 Landskapsobjekt 1...16 6.4 Värdeelement 2 ... 17 7 Referenser: ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2017-01-04

 • Lokaliseringsutredning-hamnar-151001

  2014-09-30, rev 2015-10-01 Hammarö Kommun Värmlands Län dnr KS ... f d kungsgård, - sedermera klosterhemman under Varnhems - cistercienserkloster. - Inom området finns även Hammarö Skärgårds- museum. Motsvarande område - Hammarö - finns upptaget ...

  Senast uppdaterad 2016-06-28

 • Mall för folder A5

  Grafisk produktion

  Senast uppdaterad 2020-03-10

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 7 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... F (mekanisk frånluft) - FT (mekanisk till- och frånluft) - FTX (mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare) Finns uträkning av ventilationens kapacitet för varje ...

  Senast uppdaterad 2018-10-09