Sök på hammaro.se

248 träffarf inom hela webbplatsen

 • Samradsredogorelse-2018-01-15

  1 Samrådsredogörelse Översiktsplan 2018 2018-01-15 Dnr 2013/105 2 ... 466f6a9c14e2f0659bbc544.html 9 Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på att vissa miljöer och objekt kopplat till jordbruksmark kan omfattas av biotopskyddet. Exempel ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Kommunens vision: kil på rätt spår

  beslutsdatum sign. ANTAGEN 2015-09-21 LAGA KRAFT 2015-10-16 översiktsplan för ... f.d. miljö- samordnare Karin Sandqvist, miljösamordnare Bertil Ahlin, GIS-ingenjör - Lars-Håkan Bengtsson, planeringsarkitekt Anna Lindstedt och kommunarki- tekt Karin ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Lokaliseringsutredning-hamnar-151001

  2014-09-30, rev 2015-10-01 Hammarö Kommun Värmlands Län dnr KS ... f d kungsgård, - sedermera klosterhemman under Varnhems - cistercienserkloster. - Inom området finns även Hammarö Skärgårds- museum. Motsvarande område - Hammarö - finns upptaget ...

  Senast uppdaterad 2016-06-28

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 7 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... F (mekanisk frånluft) - FT (mekanisk till- och frånluft) - FTX (mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare) Finns uträkning av ventilationens kapacitet för varje ...

  Senast uppdaterad 2018-10-09

 • Trygghetsboendet.broschyr

  JAG ÄR ÖVER 70 TRYGGHETSBOENDE I LILLÄNGSHAMNEN FÖR DIG ÖVER 70 ... F G ST G 2 ROK 60 m2 BALKONG BAD SOV1 HALL KÖK KÖK SAMVARO 0 1 2 3 4 5 2 rok 60 m2 totalt 5 st våning 2-6 Skala 1:100 (avvikelser kan förekomma) Skala 1:100 (avvikelser kan förekomma) ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Delarsrapport-2018-hammaro-kommun

  1 Delårsrapport 2018 Hammarö kommun Innehållsförteckning Viktigare händelser under perioden ... 3 Förvaltningsberättelse ... F-6 har hanterats. - Lokaler i centrum har hyrts in på grund av - kommunens behov av ytterligare - kontorslokaler. - Bärstads ...

  Senast uppdaterad 2018-12-19

 • Framsida del 1

  översiktsplan för Hammarö kommun - FÖRDJUPNING FÖR DELEN TYEHALVÖN ... f. Kr, bestod nuvarande Tyehalvön av (-500 f.Kr) tre öar. Öarna besöktes troligen från fastlandet. Skärgårdslandskapet - bör ha givit goda förutsättningar för jakt ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Bilaga 5 Naturvärdesinventering Rud, Hammarö1

  F % ) ) ( ) )& ' $ ( BA @> & ' 1 ( % ) ' # ' ( ' DA+ & 4 -7' * 4 -; " ) / G , G & 0' ( ( BA @B % BA > ' ( ( % ) / "0 ( (& / "0' 3 ) , (& ) ( 8> - % ) @ -C ' # ( ( ( % ' # ( BA > % BA @B % ' # ( % ' * ) , ) ' # ) ' A3 ' A$ ) ) % ' EA3 G , G ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Riktlinjer-for-serveringstillstand-och-tillsyn-enligt-alkohollagen-2017

  Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen - Beslutade av Socialnämnden 2016-12-15 - Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen ... F- skatt, moms och som arbetsgivare. Har företaget och - företrädarna redovisat ...

  Senast uppdaterad 2017-01-03

 • Hammar-ant-planb

  för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. Då bostäderna kommer att fà ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09