Sök på hammaro.se

238 träffarf inom hela webbplatsen

 • Plan--och--bygglovstaxa

  Skriv text] [Skriv text] 1 MARS 2011 Plan- och bygglov ... f.). Version 2011-01-26 12 Administrativa rutiner Kommunfullmäktiges beslut om taxa Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kom- munfullmäktige som ska fatta beslut ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Protokollsregister-folkskolestyrelsen-1955-1959

  Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen finns ... f. Filmkommittén g. Musikkommittén h. Redaktionsutskott för Skol och Hem i. Tillsynsmän för respektive skolor ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Sammanträdesdatum: tisdag 19 januari, 1971

  Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 5, 1952-1954* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen ... f. överlärare § 137 Val av i.o. småskollärarinna § 138 Val av två i.o. folkskolläraretjänster § 139 Val av i.o. ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • PM/Rapport

  Hammarö Kommun Trafikutredning Anneberg, Hammarö kommun 180910 Datum ... (F) planeras som tvärgående fickor - längs den nya gatan. Personalparkering (G) planeras i - anslutning till vändzonen (I) invid idrottshallen. Här kommer - även varuleveranser ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Plankarta A2-L

  4:128>2 4:218 3:1>9 4:205 4:202 3:1 ... f 1 27-45 p 1 15 m från vägmitt bakslänt dike vägmitt vägkant vägkant NATUR dagvatten e 20 d 1800 fril. 1 27-45 B 1 p 1 4,5 4,5 f 1 u u u u u 1 v fril. 1 v GRUNDKARTANS BETECKNINGAR Staket digitala registerkarta. ...

  Senast uppdaterad 2018-04-25

 • Mtu-hammar-1 90-rev-1

  re p o 0 0 1 .d o c x ... F 171214 Torrt 0,1-0,8

  Senast uppdaterad 2018-04-13

 • Dp-kloverud-1.24-lagakrafthandling

  Detaljplan för - KLÖVERUD 1:24 M.FL. - delar av KLÖVERUD 1:20 och KLÖVERUD ... F-6. År 7-9 finns på Mörmosko- lan, ca tre kilometer väster om planområdet. Hammarö gymnasieskola är en del av Karlstad-Hammarö gymnasie- skola. Gymnasieutbildningar ...

  Senast uppdaterad 2016-07-20

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 7 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... F (mekanisk frånluft) - FT (mekanisk till- och frånluft) - FTX (mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare) Finns uträkning av ventilationens kapacitet för varje ...

  Senast uppdaterad 2018-10-09

 • Delarsrapport-2018-hammaro-kommun

  1 Delårsrapport 2018 Hammarö kommun Innehållsförteckning Viktigare händelser under perioden ... 3 Förvaltningsberättelse ... F-6 har hanterats. - Lokaler i centrum har hyrts in på grund av - kommunens behov av ytterligare - kontorslokaler. - Bärstads ...

  Senast uppdaterad 2018-12-19

 • Bilaga 5 Naturvärdesinventering Rud, Hammarö1

  F % ) ) ( ) )& ' $ ( BA @> & ' 1 ( % ) ' # ' ( ' DA+ & 4 -7' * 4 -; " ) / G , G & 0' ( ( BA @B % BA > ' ( ( % ) / "0 ( (& / "0' 3 ) , (& ) ( 8> - % ) @ -C ' # ( ( ( % ' # ( BA > % BA @B % ' # ( % ' * ) , ) ' # ) ' A3 ' A$ ) ) % ' EA3 G , G ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24