Sök på hammaro.se

225 träffarf inom hela webbplatsen

 • A1-L PLANKARTA

  TÄT SKOG TÄT SKOG TÄT SKOG TÄT SKOG ... f 1 b 1 n 1 n 2 1 e 20 B 5,0 d 1200 1 1 p f 1 b 1 n 1 n 2 1 e 20 1 5,0 d 1500 1 1 p f 1 b 1 n 1 n 2 m 1 1 e 20 1 5,0 d ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Bedomning-djupangen-mormon

  Fjällbacka 2016-05-20 Sida 1 av 6 Djupängen Mörmon 5:33 ... F-skatt 457 40 Fjällbacka 0709 599 648 Org.nr: 769626-9716 Fjällbacka 2016-05-20 Sida 2 av 6 det besiktade området tämligen plant och ofta fuktigt. Resultaten av fältbesiktningen framgår ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Laga-kraft-plankarta

  B B B B NATUR NATUR u a 1 E ... f 1 p 1 9 b 1 d 1 e 1 f 1 p 1 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 55 55 55 55 55 56 58 56 56 55 55 57 58 57 56 57 56 56 61 61 61 59 59 59 59 58 59 59 58 ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Samradsredogorelse-2018-01-15

  1 Samrådsredogörelse Översiktsplan 2018 2018-01-15 Dnr 2013/105 2 ... 466f6a9c14e2f0659bbc544.html 9 Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på att vissa miljöer och objekt kopplat till jordbruksmark kan omfattas av biotopskyddet. Exempel ...

  Senast uppdaterad 2020-03-16

 • Kommunens vision: kil på rätt spår

  beslutsdatum sign. ANTAGEN 2015-09-21 LAGA KRAFT 2015-10-16 översiktsplan för ... f.d. miljö- samordnare Karin Sandqvist, miljösamordnare Bertil Ahlin, GIS-ingenjör - Lars-Håkan Bengtsson, planeringsarkitekt Anna Lindstedt och kommunarki- tekt Karin ...

  Senast uppdaterad 2020-03-17

 • Nvi 100

  Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Högåsen, Hammarö kommun ... f ... 7 5.7 Delområde g ... 7 5.8 Delområde h ... 8 5.9 Delområde i ... 8 6 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt ... 9 6.1 Generellt biotopskydd 1 ... 11 6.2 Värdeelement ...

  Senast uppdaterad 2020-03-14

 • Plankarta A2-L

  SERVITUT 1761-97/2.1 SERVITUT 17-Å-6216.1 ... f 1 4,5 B e 1 20 d 1 p 1 f 1 4,5 a 1 B e 1 20 d 1 p 1 f 1 4,5 B e 1 20 d 2 p 1 f 1 4,5 B e 1 20 d 2 p 1 f 1 4,5 GATA u u ...

  Senast uppdaterad 2019-11-25

 • Dp-skaret-bilaga-pm-geoteknik

  re p o 0 0 2 .d o c x 2 ... f t (kPa) Friktion f t (kPa) Friktionskvot R ft (%) Friktionskvot R ft (%) Vätska i filter - Borrpunktens koord. - Utrustning Fett och olja Sond nr 4820 Spetstryck q t (MPa) Spetstryck q t (MPa) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 ...

  Senast uppdaterad 2019-11-25

 • Antagandekarta-a2-s

  50,427 50,611 50,492 50,193 50,366 50,816 50,811 50,540 50,737 ... f 1 f 2 7 n 1 e 1 n 2 p 1 3 3 n 1 e 1 f 1 f 2 p 1 n 2 E 150000 E 150000 E 150100 E 150200 E 150200 N 6580300 N 6580300 N 6580400 N 6580400 100 meter 90 80 70 60 40 50 ...

  Senast uppdaterad 2019-11-15

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-11-15