Sök på hammaro.se

248 träffarf inom hela webbplatsen

 • Sammantädesprotokoll

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2019-09-19 1 ... f.d. kolonin, i - Skoghall. AB Hammaröbostäder anhåller om ett godkännande för - att bygga etapp 1 samt en utökad kommunal borgen med 97 500 - tkr. ...

  Senast uppdaterad 2016-09-26

 • Plan--och--bygglovstaxa

  Skriv text] [Skriv text] 1 MARS 2011 Plan- och bygglov ... f.). Version 2011-01-26 12 Administrativa rutiner Kommunfullmäktiges beslut om taxa Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kom- munfullmäktige som ska fatta beslut ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Protokollsregister-folkskolestyrelsen-1955-1959

  Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen finns ... f. Filmkommittén g. Musikkommittén h. Redaktionsutskott för Skol och Hem i. Tillsynsmän för respektive skolor ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Sammanträdesdatum: tisdag 19 januari, 1971

  Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 5, 1952-1954* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen ... f. överlärare § 137 Val av i.o. småskollärarinna § 138 Val av två i.o. folkskolläraretjänster § 139 Val av i.o. ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Samradskarta

  58 58 58 58 56 56 56 54 ... F 25 7 D 7 C 27 1 24 E 25 B 9 10 K 25 1 4 C 25 4 B 4 8 A 25 D 9 G 27 3 B 25 7 B 2 8 1 12 C 9 6 12 H 25 2 15 A 27 B 27 6 ...

  Senast uppdaterad 2019-10-01

 • Laga-kraft-handling-pk-nolgardsvagen

  B B E GATA L d 2 e 1 d 1 e 1 ... f 1 100 meter 90 80 70 60 40 50 30 20 10 0 Beslutsdatum Instans Detaljplan för Nolgårdsvägen Hammarö kommun Värmalands län Laga kraft handling Ledningsstöd Upprättad 2019-01-30 Reviderad 2019-07-31 Hanna Andesh ...

  Senast uppdaterad 2019-09-26

 • Dp-vastra-tynas-samradskarta-a1-s

  66 66 52 52 66 64 64 64 62 62 62 54 ... f b 1 5 4.5 b 2 e 1 d p f b 1 5 4.5 b 2 e 1 d p f b 1 5 4.5 b 2 e 1 d p f b 1 6 4.5 b 2 e 1 d p f b 1 6 4.5 b 2 e 1 d p f ...

  Senast uppdaterad 2019-09-26

 • Granskningskarta-a2-s

  50,427 50,611 50,492 50,193 50,366 50,816 50,811 50,540 50,737 50,580 ... f 1 f 2 7 n 1 e 1 n 2 p 1 3 3 n 1 e 1 f 1 f 2 p 1 n 2 E 150000 E 150000 E 150100 E 150200 E 150200 N 6580300 N 6580300 N 6580400 N 6580400 100 meter 90 80 70 60 40 50 30 ...

  Senast uppdaterad 2019-08-15

 • DETALJPLAN FÖR

  Detaljplan för Pastorsexpeditionen i Skoghall Del av LUNDEN 1:4 ... f.d. pastorsexpeditionen i Skoghall utan att påverka kulturmiljön kring kyrkan negativt. - Detta uppnås genom att markanvändningen ändras från kyrklig verk- samhet till centrum ...

  Senast uppdaterad 2019-01-12

 • PM/Rapport

  Hammarö Kommun Trafikutredning Anneberg, Hammarö kommun 180910 Datum ... (F) planeras som tvärgående fickor - längs den nya gatan. Personalparkering (G) planeras i - anslutning till vändzonen (I) invid idrottshallen. Här kommer - även varuleveranser ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03