Sök på hammaro.se

238 träffarf inom hela webbplatsen

 • Plankarta A2-L

  47 46 46 46 48 46 47 49 ... f 1 e 20 1 p 1 4,5 B 23-30 fril. f 1 e 20 1 p 1 4,5 B 23-30 fril. f 1 e 20 1 p 1 4,5 Grundkarta tillhörande detaljplan för Del av Östra tye 1:76 Sundholmen Värmlands län Hammarö kommun Fastighetsredovsningen hämtad från ...

  Senast uppdaterad 2018-11-03

 • Nvi v120 7459

  Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan Hammar 1:6, Hammarö Version 1.20 ... F ... 11 6 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt ...12 6.1 Delområde A ... 14 6.2 Delområde E ...15 6.3 Landskapsobjekt 1...16 6.4 Värdeelement 2 ... 17 7 Referenser: ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Samradsredogorelse-2018-01-15

  1 Samrådsredogörelse Översiktsplan 2018 2018-01-15 Dnr 2013/105 2 ... 466f6a9c14e2f0659bbc544.html 9 Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på att vissa miljöer och objekt kopplat till jordbruksmark kan omfattas av biotopskyddet. Exempel ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Kommunens vision: kil på rätt spår

  beslutsdatum sign. ANTAGEN 2015-09-21 LAGA KRAFT 2015-10-16 översiktsplan för ... f.d. miljö- samordnare Karin Sandqvist, miljösamordnare Bertil Ahlin, GIS-ingenjör - Lars-Håkan Bengtsson, planeringsarkitekt Anna Lindstedt och kommunarki- tekt Karin ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2017-01-04

 • Lokaliseringsutredning-hamnar-151001

  2014-09-30, rev 2015-10-01 Hammarö Kommun Värmlands Län dnr KS ... f d kungsgård, - sedermera klosterhemman under Varnhems - cistercienserkloster. - Inom området finns även Hammarö Skärgårds- museum. Motsvarande område - Hammarö - finns upptaget ...

  Senast uppdaterad 2016-06-28

 • Sammantädesprotokoll

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2019-09-19 1 ... f.d. kolonin, i - Skoghall. AB Hammaröbostäder anhåller om ett godkännande för - att bygga etapp 1 samt en utökad kommunal borgen med 97 500 - tkr. ...

  Senast uppdaterad 2016-09-26

 • Trygghetsboendet.broschyr

  JAG ÄR ÖVER 70 TRYGGHETSBOENDE I LILLÄNGSHAMNEN FÖR DIG ÖVER 70 ... F G ST G 2 ROK 60 m2 BALKONG BAD SOV1 HALL KÖK KÖK SAMVARO 0 1 2 3 4 5 2 rok 60 m2 totalt 5 st våning 2-6 Skala 1:100 (avvikelser kan förekomma) Skala 1:100 (avvikelser kan förekomma) ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Framsida del 1

  översiktsplan för Hammarö kommun - FÖRDJUPNING FÖR DELEN TYEHALVÖN ... f. Kr, bestod nuvarande Tyehalvön av (-500 f.Kr) tre öar. Öarna besöktes troligen från fastlandet. Skärgårdslandskapet - bör ha givit goda förutsättningar för jakt ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Hammar-ant-planb

  för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. Då bostäderna kommer att fà ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09