Sök på hammaro.se

239 träffarf inom hela webbplatsen

 • Sammanträdesdatum: tisdag 19 januari, 1971

  Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 5, 1952-1954* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen ... f. överlärare § 137 Val av i.o. småskollärarinna § 138 Val av två i.o. folkskolläraretjänster § 139 Val av i.o. ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-02-13

 • DETALJPLAN FÖR

  Detaljplan för Pastorsexpeditionen i Skoghall Del av LUNDEN 1:4 ... f.d. pastorsexpeditionen i Skoghall utan att påverka kulturmiljön kring kyrkan negativt. - Detta uppnås genom att markanvändningen ändras från kyrklig verk- samhet till centrum ...

  Senast uppdaterad 2019-01-12

 • Plankarta A2-L

  47 46 46 46 48 46 47 49 ... f 1 e 20 1 p 1 4,5 B 23-30 fril. f 1 e 20 1 p 1 4,5 B 23-30 fril. f 1 e 20 1 p 1 4,5 Grundkarta tillhörande detaljplan för Del av Östra tye 1:76 Sundholmen Värmlands län Hammarö kommun Fastighetsredovsningen hämtad från ...

  Senast uppdaterad 2018-11-03

 • Samradsredogorelse-2018-01-15

  1 Samrådsredogörelse Översiktsplan 2018 2018-01-15 Dnr 2013/105 2 ... 466f6a9c14e2f0659bbc544.html 9 Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på att vissa miljöer och objekt kopplat till jordbruksmark kan omfattas av biotopskyddet. Exempel ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Nvi v120 7459

  Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan Hammar 1:6, Hammarö Version 1.20 ... F ... 11 6 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt ...12 6.1 Delområde A ... 14 6.2 Delområde E ...15 6.3 Landskapsobjekt 1...16 6.4 Värdeelement 2 ... 17 7 Referenser: ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Rapport äldreomsorg

  En rapport om hemtjänst och särskilda boenden Arboga Hammarö Hedemora ... f är tjänsten erbjuds och är biståndsbedömd (1 p) Ljusgrö n tjänsten erbjuds men är inte biståndsbedömd (1p) Röd fär g tjänsten finns inte i kommunen ( 0p) Hemtjänstens ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Kommunens vision: kil på rätt spår

  beslutsdatum sign. ANTAGEN 2015-09-21 LAGA KRAFT 2015-10-16 översiktsplan för ... f.d. miljö- samordnare Karin Sandqvist, miljösamordnare Bertil Ahlin, GIS-ingenjör - Lars-Håkan Bengtsson, planeringsarkitekt Anna Lindstedt och kommunarki- tekt Karin ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Lokaliseringsutredning-hamnar-151001

  2014-09-30, rev 2015-10-01 Hammarö Kommun Värmlands Län dnr KS ... f d kungsgård, - sedermera klosterhemman under Varnhems - cistercienserkloster. - Inom området finns även Hammarö Skärgårds- museum. Motsvarande område - Hammarö - finns upptaget ...

  Senast uppdaterad 2016-06-28

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 7 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... F (mekanisk frånluft) - FT (mekanisk till- och frånluft) - FTX (mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare) Finns uträkning av ventilationens kapacitet för varje ...

  Senast uppdaterad 2018-10-09