Sök på hammaro.se

238 träffarf inom hela webbplatsen

 • Rapportbearbetning Carina 2

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. Inledning ... 2 - 2. Syfte och metod ... 3 3. Områdesbeskrivning ... f.Kr. - 400 e.Kr.). En av dessa ligger ensam vid Östra Hovlanda i östra - delen av utredningsområdet, RAÄ 42, medan de övriga ligger relativt samlade ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Planbeskrivning-LAGA-KRAFT

  1 Antagen av KF 2006-09-26 Laga Kraft ... F Ö R D E L A V K L Ö V E R U D 1 : 1 4 M F L H A M M A R Ö K O M M U N , V Ä R M L A N D S L Ä N Upprättad 2006-06-15, rev. 2006-09-26 ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Kmp-rapport-low-170825

  Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun, Värmlands län Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun ... F) Clevekvarteret och "Regnbågen" 172 19 G) Realskolan, Nyskolan och slöjd- och gymnastikhuset 175 19 H) Skoghalls kyrka 178 19 I) Folkets Hus 181 ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Affisch-bk-svenska

  Ar ie n n e Ti M F el ic i A M or g An P ed ro AMr e n l eil A S ArA Be n j AM i n Å SA j o S e F i n nA zl i c A Th A ri n A K ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Skolskjutsregler 2011

  Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 - SKOLSKJUTSREGLER - FÖR ELEVER I ... F- år 9 - (F = förskoleklass). - Rätten till skolskjuts kan överklagas genom - förvaltningsbesvär. - Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri - skolskjuts för elever ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Fridlysta växter och djur i Sverige ISBN: 978-91-620-8369-4

  is b n : 9 7 8 ­9 1­ 6 2 0 ­8 3 6 9 ­4 Te xt ... f id el it y s to ck ho lm, Tr yc k: D an ag år ds G ra fis ka 2 0 0 9 , 1 0. 0 0 0 ex . O ms la gs fo to : l en na rt G us ta vs so n /M eg ap ix , H en ri k e km an /n friDlysTa växter ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Detaljplan.toverud.geoteknik

  1 (5) S w e c o - Kanikenäsbanken 10 - Box 385 ... f r a s t r u c t u r e A B - Org.nr 556507-0868 - Styrelsens säte: Stockholm - En del av Sweco-koncernen H e n r i k F a l c h - Geotekniker - Karlstad - Telefon direkt +46 (0)54 141740 - Mobil +46 ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • PM2 120710.docx

  1 (5) S w e c o - Kanikenäsbanken 10 ... f r a s t r u c t u r e A B - Org.nr 556507-0868 - Styrelsens säte: Stockholm - En del av Sweco-koncernen - M a g n u s W a c k e r f e l d t - Civilingenjör - Mark&Infrastruktur, Karlstad - Telefon direkt +46 ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Tillstand-affischering-2019

  hHommorö Skogholl 2019-02-t3 g Tillslånd, vqloffisc hering Med onledning cv vol ... f.d. bodhuset 3. Öster om Etfobs fostighet vid Bruksgoton (f.d. Mölorgörds) 4. Grösplonen öster och norr om servicehuset vid Björkebo 5. Djupsundet - vid cykelvögen ...

  Senast uppdaterad 2019-03-05

 • A1-L PLANKARTA

  TÄT SKOG TÄT SKOG TÄT SKOG TÄT SKOG ... f 1 b 1 n 1 n 2 1 e 20 B 5,0 d 1200 1 1 p f 1 b 1 n 1 n 2 1 e 20 1 5,0 d 1500 1 1 p f 1 b 1 n 1 n 2 m 1 1 e 20 1 5,0 d ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26