Sök på hammaro.se

247 träffarf inom hela webbplatsen

 • Likabehandling

  Alla elever ska känna att de trivs ... lärare och pedagoger i skolans likabehandlingsarbete. Lärare, elever och elevhälsoteam kan vid behov kontakta gruppen för olika insatser. Likabehandlingsplan Hammarlunden F-6.pdf Sidan uppdaterad: 2018-01-10 ...

  Senast uppdaterad 2018-01-10

 • Ändring av detaljplan för Jonsbolsparken (Jonsbol 1:33)

  centrum. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av 18 friliggande enbostadshus inom området för Jonsbols f.d. konvalecenthem. Originella detaljplanen, Detaljplan för Jonsbolsparken, går att beställa via kontaktcenter. Sidan uppdaterad: ...

  Senast uppdaterad 2019-04-26

 • Trygghetsboendet.lagenhetsritningar

  G TM TT G G STÄD ST G 3 ROK 67 m2 UTEPLATS K/F G UGN BAD HALL KÖK SOV2 SOV1 SAMVARO PASSAGE INGLASAD UTEPLATS 0 1 2 3 4 5 500 1 610 2 100 2 500 2 500 270 2 500 270 2 500 270 2 500 270 2 500 270 12° 12° 12Â ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Rapport Hammarö kränknigar och diskriminering.docx

  Revisionsrapport Kränkningar och dis- kriminering i skolan Hammarö kommun Bo Thörn - Cert. kommunal revisor - Februari 2013 ... F RÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 5 R UTINER 5 U PPFÖLJNING 6 H ÄNDELSER 6 BEDÖMNING 7 BILAGA - SKOLORNAS ARBETE 9 ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • 18637.01 Planritning REV K.PC9

  R it n in g e n ä r skyd d a ... f å r in te ko p ie ra s, sp ri d a s e lle r i ö vri g t a n vä n d a s u ta n u p p h o vsma n n e n s me d g iva n d e C Grupprum - 9 kvm Klippan ...

  Senast uppdaterad 2018-05-30

 • Lillängshamnen Förstudie Gestaltningsprogram

  IDÉSKISS & MÖJLIG DISPOSITION AV TOMTEN FÖR F.D. TROFÉDEPÅN - LILLÄNGSHAMNEN, SKOGHALL 3331266.000 F.D TROFÉDEPÅN, LILLÄNGSHAMNEN SKOGHALL - IDÉSKISS & MÖJLIG DISPOSITION 3331266.000 2 Förutsättningar Sweco fi ck under våren 2014 uppdraget att ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Rapportbearbetning Carina 2

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. Inledning ... 2 - 2. Syfte och metod ... 3 3. Områdesbeskrivning ... f.Kr. - 400 e.Kr.). En av dessa ligger ensam vid Östra Hovlanda i östra - delen av utredningsområdet, RAÄ 42, medan de övriga ligger relativt samlade ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Planbeskrivning-LAGA-KRAFT

  1 Antagen av KF 2006-09-26 Laga Kraft ... F Ö R D E L A V K L Ö V E R U D 1 : 1 4 M F L H A M M A R Ö K O M M U N , V Ä R M L A N D S L Ä N Upprättad 2006-06-15, rev. 2006-09-26 ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Kmp-rapport-low-170825

  Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun, Värmlands län Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun ... F) Clevekvarteret och "Regnbågen" 172 19 G) Realskolan, Nyskolan och slöjd- och gymnastikhuset 175 19 H) Skoghalls kyrka 178 19 I) Folkets Hus 181 ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Plan GF-RUD-4-190-AKTUELL5

  1 F a s t s t ä l l d a v r e g e r i n g e n 2 0 1 2 - 0 9 - 1 3 D e t a l j p l a n f ö r d e l a v - R U D 4 ...

  Senast uppdaterad 2016-08-16