Sök på hammaro.se

225 träffarf inom hela webbplatsen

 • Sprängningsarbete på Götetorps skolområde

  24 mars 2020 I slutet på vecka 13 eller i början ... hammaro.se/byggnation-gotetorpsskolan kan du ta del av mer information kring byggnationen av den ny F-6-skolan på Götetorp. Du kan även prenumerera på nyhetsbrev på sidan och få mejl varje ...

  Senast uppdaterad 2020-03-24

 • Mer om riskklassning

  På den här sidan finns information om riskklassning och beräkning av kontrolltid.

  Senast uppdaterad 2019-09-09

 • Likabehandling

  Alla elever ska känna att de trivs ... stöd för lärare och pedagoger i skolans likabehandlingsarbete. Lärare, elever och elevhälsoteam kan vid behov kontakta gruppen för olika insatser. Likabehandlingsplan Hammarlunden F-6.pdf Sidan uppdaterad: ...

  Senast uppdaterad 2020-05-05

 • Ändring av detaljplan för Jonsbolsparken (Jonsbol 1:33)

  centrum. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av 18 friliggande enbostadshus inom området för Jonsbols f.d. konvalecenthem. Originella detaljplanen, Detaljplan för Jonsbolsparken, går att beställa via kontaktcenter. Sidan uppdaterad: ...

  Senast uppdaterad 2019-04-26

 • Trygghetsboendet.lagenhetsritningar

  G TM TT G G STÄD ST G 3 ROK 67 m2 UTEPLATS K/F G UGN BAD HALL KÖK SOV2 SOV1 SAMVARO PASSAGE INGLASAD UTEPLATS 0 1 2 3 4 5 500 1 610 2 100 2 500 2 500 270 2 500 270 2 500 270 2 500 270 2 500 270 12° 12° 12Â ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • 18637.01 Planritning REV K.PC9

  R it n in g e n ä r skyd d a ... f å r in te ko p ie ra s, sp ri d a s e lle r i ö vri g t a n vä n d a s u ta n u p p h o vsma n n e n s me d g iva n d e C Grupprum - 9 kvm Klippan ...

  Senast uppdaterad 2018-05-30

 • Cykelplan-hammaro---strategidel-191129

  Hammarö kommun Hammarö Kommun - Cykelplan för Hammarö kommun Strategidel - Hammarö 2019-11-29 ... f ys is k p la n ering \p ro je kt \c yk elp la n \s a m råd sh an d lin g ar cy ke lp la n \c yk elp la n h am m arö - s trate g id el 1911 29.d ...

  Senast uppdaterad 2019-12-17

 • Avc---bilaga-1---situationsplan

  n UU e F F F F F F F F F F F F F F Rikssågverksskolan 3 0 10 20 30 40 50 Meter SITUATIONSPLAN Fastighet: Mörmon 5:54 ÅVC Hammarö Koordinatsystem i plan: Koordinatsystem i höjd: Skala: Orginalformat: 1:1 000 A3L Sweref 99 13 30 RH 2000 Serviceenheten, ...

  Senast uppdaterad 2019-12-02

 • Rapport Hammarö kränknigar och diskriminering.docx

  Revisionsrapport Kränkningar och dis- kriminering i skolan Hammarö kommun Bo Thörn - Cert. kommunal revisor - Februari 2013 ... F RÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 5 R UTINER 5 U PPFÖLJNING 6 H ÄNDELSER 6 BEDÖMNING 7 BILAGA - SKOLORNAS ARBETE 9 ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Kmp-rapport-low-170825

  Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun, Värmlands län Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun ... F) Clevekvarteret och "Regnbågen" 172 19 G) Realskolan, Nyskolan och slöjd- och gymnastikhuset 175 19 H) Skoghalls kyrka 178 19 I) Folkets Hus 181 ...

  Senast uppdaterad 2020-03-17