Sök på hammaro.se

224 träffarf inom hela webbplatsen

 • Riktlinjer-for-barn--och-ungdomsverksamhet-hammaro

  Hammarö kommuns riktlinjer för barn- och - ungdomsverksamhet Bakgrund Hammarö kommuns servicenämnd har antagit riktlinjer för barn ... f örening med barn- och ungdomsverksamhet som söker bidrag hos Hammarö kommun skall kunna redogöra för hur ...

  Senast uppdaterad 2019-09-26

 • Forsäkringsbesked---olycksfall-2019

  Försäkringsbesked HAMMARÖ KOMMUN Kollekîv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever ... f) avseende skade vid insektsbeî utgår. - Undantag i PS210 pkt 5.1 g)-h) utgår. Protector Forsikring ASA - Västra Trädgårdsgatan ...

  Senast uppdaterad 2019-01-24

 • Rfs-stadgemall-for-idrottsforeningar-v2.3 2015

  1 RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.3 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013, och ... f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Protokollsregister kommunalnämnden 1960-1963

  Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ... F. Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • DETALJPLAN FÖR

  Detaljplan för SKÄRET Del av VÄSTRA TYE 1:112 - HAMMARÖ ... (F-6) och Hammarlundens skola (F- 9) drygt tre kilometer söder om planområdet. Även förskola finns på Bärstad. Övrig samhällelig service finns i centrala Skoghall samt i Karl- stad. ...

  Senast uppdaterad 2019-11-26

 • Aldre-utredningar

  BILAGA 5 HAMMARö xorurvlun BÄRSTAD/GRABERG översi ktl ig ... f NarunvÄRDEN En grundläggande fuäga vid naturvätdesbedömning är att avgöta om ett omtåde har natttaärden eller ej. Med naturvätde avses att det ät en miljö som hat större betydelse ...

  Senast uppdaterad 2019-10-01

 • Hammaro2030 6

  Vision Hammarö 2030 Skärgårdskommunen med framåtanda. Värmlands skärgård ... ö med livskvalitet och omtanke. Här f nns närhet och utrymme. Generationer bor och möts i trygghet. Nära till Vänerns vågor

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Detaljplan-for-nolgard-1.planbeskrivning

  1 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR NOLGÅRD 1:245 M FL HAMMARÖ KOMMUN - VÄRMLANDS LÄN - PLANBESKRIVNING - HANDLINGAR ... F n finns inga planer på - ytterligare bebyggelse. I planbestämmelserna föreslås en största byggnadsarea om 25% av - fastighetens ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Redovisning av anläggningstillg. 2014 Hammarö.docx

  Revisionsrapport Anläggningsredovisning Stefan Fredriksson - Cert. kommunal revisor September 2014 Hammarö - kommuns revisorer Anläggningsredovisning September 2014 - Hammarà ... f) ackumulerade nedskrivningar, - g) uppgift som gör det möjligt att ...

  Senast uppdaterad 2015-02-12

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2020-03-06