Sök på hammaro.se

9 träffarf inom Nyhet

 • Positivt besked för nya Götetorpsskolan

  9 september 2019 På det extrainsatta kommunfullmäktigemötet den 2 ... F-6-skolan på Götetorp. Skolan som beräknas stå färdig för inflytt under senare delen av hösten 2021, projekteras med tillagningskök, slöjdsal och en idrottshall. Tanken ...

  Senast uppdaterad 2019-09-09

 • Ny gång- och cykelväg vid Hammarlundens skola

  16 oktober 2019 För att det ska bli ... F6-skolan, kommer vi anlägga en ny gång-och cykelväg längs med Lövnäsleden vid Hammarlundens skola. För att maskiner ska kunna ta sig in på området och röja skog och förbereda marken, så görs en ...

  Senast uppdaterad 2019-10-17

 • Bildningsnämnden i korthet

  23 oktober 2017 Under måndagens möte 23 oktober ... F-6 - En skrivelse har inkommit till bland annat bildningsnämnden gällande den - fysiska arbetsmiljön från skyddsombuden på Hammarlunden F-6. Oron gäller - bland annat dålig ventilation, avsaknad ...

  Senast uppdaterad 2017-10-26

 • Servicenämnden i korthet

  12 juni 2015 Under dagens möte den 10 ... F-6 och Bärstadsskolan. Beslut - Servicenämnden godkände de planeraderade åtgärder. Åtgärderna ska vara utförda vid höstens skolstart. Tillgänglighetsanpassning av centrum - En tillgänglighetsrapport ...

  Senast uppdaterad 2015-06-12

 • Ny gång- och cykelväg vid Hammarlundens skola

  16 oktober 2019 För att det ska bli ... F6-skolan, kommer vi anlägga en ny gång-och cykelväg längs med Lövnäsleden vid Hammarlundens skola. För att maskiner ska kunna ta sig in på området och röja skog och förbereda marken, så görs en ...

  Senast uppdaterad 2019-10-16

 • Information från bygget vid Hammarlunden

  3 september 2019 Under sommaren har det hänt mycket på Hammarlundens skolområde. En del av F-6:an har rivits och har nu blivit skolgård. Under samma tidsperiod har även ersättningsskolan fått ett färdigt skal och invändigt börjar väggar och ...

  Senast uppdaterad 2019-09-03

 • Servicenämnden i korthet

  20 juni 2018 Under gårdagens möte ... F-6:a samt 7-9:an är i behov av renovering. För att kunna renovera dessa lokaler krävs en evakueringsskola på området. För att hinna upprätta en modulskola till utsatt datum behöver förvaltningen gå ...

  Senast uppdaterad 2018-06-20

 • Bildningsnämnden i korthet

  23 februari 2016 Under gårdagens möte den 22 ... F-6. Äskar om medel hos kommunstyrelsen för inventarier till paviljongen vid Hammarlunden F-6, totalt 300 tkr. Begär att få tillgång till HUC under läsåret 2016/17 för Götetorps förskola och ...

  Senast uppdaterad 2016-02-23

 • Hammarlundens skolområde

  23 september 2019 Vid idrottshallen och ersättningsskolan på Hammarlunden ... F-6-skolan pågår projekteringen för fullt. Detaljerade tidplaner görs så att rivningen av skolan kan påbörjas direkt efter årsskiftet när eleverna flyttat in i ...

  Senast uppdaterad 2019-09-23