Sök på hammaro.se

41 träffardjupängen inom hela webbplatsen

 • Upphävande av avstyckningsplan för delar av Djupängen

  Här finner du information om upphävande av avstyckningsplan för fastigheterna Mörmon 3:1 och Djupängen 1:1

  Senast uppdaterad 2019-04-26

 • Detaljplan för del av Mörmon 5:33, Djupängen

  Detaljplan för del av Mörmon 5:33, Djupängen antogs av kommunfullmäktige 2016-12-12 och vann laga kraft 2017-01-09. Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt särskilt boende samt kontor i området och ev. ett café eller en restaurang. ...

  Senast uppdaterad 2019-04-26

 • Djupängens äldreboende

  Denna sida visar förslag på placering av nytt äldreboende och dialogen kring detta.

  Senast uppdaterad 2020-10-13

 • Korttidsplats

  På den här sidan finns information om korttidsverksamhet i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2020-10-12

 • Demensvård

  På den här sidan finns information om arbetet med demensvård i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2020-09-01

 • Gällande planer

  På den här sidan kan du läsa mer om vilka planer som är gällande för Hammarö kommun inom samhällsplanering.

  Senast uppdaterad 2020-07-06

 • Gunnarskärsgården

  På den här sidan finns information om Gunnarskärsgården som är Hammarö kommuns största särskilda boende för äldre och ligger ca 2 km öster om Skoghalls centrum i ett lugnt villaområde.

  Senast uppdaterad 2020-10-12

 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

  På den här sidan finns mer information om dagverksamhet för demenssjuka i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2020-09-01

 • Demensvård

  På den här sidan finns information om arbetet med demensvård i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2020-11-26

 • Björkhagsgården

  På den här sidan finns information om Björkhagsgården som är ett särskilt boende för äldre med 3 avdelningar och 30 lägenheter. Boendet ligger i anslutning till Skoghalls centrum i ett lugnt området. Alla avdelningar ligger i markplan, vilket gör att...

  Senast uppdaterad 2020-10-12