Sök på hammaro.se

115 träffarbiblioteket och skoghall inom hela webbplatsen

 • Dp-sundholmen-granskningsutlatande

  2018-08-22 Sida 1 av 15 Detaljplan för Sundholmen Västra, Hammarà ... biblioteket och på www.hammaro.se. Kommunen har skickat - meddelande om innehållet i kungörelsen till kända sakägare och övriga intressenter. Inkomna skriftliga synpunkter har ...

  Senast uppdaterad 2018-11-01

 • Hammar-1 62-granskningsutlatande

  Detaljplan för 2017-10-06 Hammar 1:62 m.fl. - Hammarö kommun Värmlands ... Skoghalls centrum och - omfattar fastigheten Hammar 1:62. Områdets areal är cirka 4 ha. Fastigheten ägs av Riksbyggen. PLANFÖRFARANDE Planen handläggs med ett standardförfarande ...

  Senast uppdaterad 2019-03-16

 • Servicedeklarationer.dricksvatten

  alla våra verksamheter via besök, brev, e-post ... biblioteket och på hemsidan. Telefon: 054 - 51 50 00 Vid felanmälan ... E-post: service@hammaro.se Besöksadress Mörmovägen 5, Skoghall Postadress Hammarö kommun Gatuenheten Box 26 663 21 ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Delarsrapport2016-

  HAMMARÖ KOMMUNS DELÅRSRAPPORT 2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE ... Skoghall, besöksadress: Mörmovägen 5, växel: 054-51 50 00, fax: 054-51 31 19 - org nr: 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se 3 D E L Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 VIKTIGARE ...

  Senast uppdaterad 2017-02-20

 • Servicedeklaration.kilenegarden

  alla våra verksamheter via besök, brev, e-post ... biblioteket och på hemsidan. Telefon: 054 - 52 57 40 Fax: 054 ... Postadress Hammarö kommun Kilenegården Box 26 663 21 Skoghall Kontakta oss Vad kan du förvänta dig av oss? Vi erbjuder ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Samradsredogorelse-2018-01-15

  1 Samrådsredogörelse Översiktsplan 2018 2018-01-15 Dnr 2013/105 2 ... bibliotek 3 under samrådstiden. Utöver detta genomfördes fyra samrådsmöten under samrådstiden, i form av öppet hus där invånarna kunde komma och träffa kommunens tjänstemän, ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Budget-2017

  1 BUDGET 2017 SAMT PLAN 2018 -2019 2 ... Skoghall, besöksadress: Mörmovägen 5, växel: 054-51 50 00, fax: 054-51 31 19 - org nr: 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se 3 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Hammarö kommun ökar befolkningen ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Budget 2018Kf arbex

  BUDGET 2018 SAMT PLAN FÖR 2019-2020 ANTAGEN AV ... Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Förutsättningar för ...

  Senast uppdaterad 2017-07-05

 • Budget-2016 slutlig-version

  BUDGET 2016 SAMT PLAN FÖR 2017-18 Antagen i kommunfullmäktige 2015-09-21 Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se Sida Kommunstyrelsens ordförande ...

  Senast uppdaterad 2015-09-28

 • DETALJPLAN FÖR

  Detaljplan för Pastorsexpeditionen i Skoghall Del av LUNDEN 1:4 HAMMARÖ KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning granskningsutlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser UPPRÄTTAD 2018-06-15 GODKÄND 2018-12-03 ANTAGEN 2018-12-17 ...

  Senast uppdaterad 2019-01-12