Sök på hammaro.se

105 träffarbiblioteket och skoghall inom hela webbplatsen

 • Vi rekommenderar:

  Bibliotek

  På den här sidan finns information om Hammarö kommuns bibliotek.

 • Biblioteket

  På den här sidan finns information om Hammarö kommuns bibliotek.

  Senast uppdaterad 2018-05-28

 • Detaljplan för Lövnäs förskola

  Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av förskola/skolverksamhet. Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen. Planområdet ligger inom den norra delen av Hammarö, norr om Lövnäsleden...

  Senast uppdaterad 2019-03-14

 • Detaljplan för Fiskrökeriet

  Detaljplan för Fiskerökeriet, del av Mörmon 5:33, granskningshandling ... Skoghall, Kontaktcenter Biblioteket i Skoghall - Den som har synpunkter på förslaget kan under granskningstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box ...

  Senast uppdaterad 2019-06-13

 • Detaljplan för Nolgårdsvägen

  Detaljplan för Nolgårdsvägen, granskningshandling 2019-04-24, finns utställt ... Skoghall, Kontaktcenter - · Biblioteket i Skoghall Den som har synpunkter på förslaget kan under samrådstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box ...

  Senast uppdaterad 2019-05-13

 • Arkivforteckning-biblioteksstyrelsen

  Arkivförteckning 2009-07-08 HAMMARÖ KOMMUN Biblioteksstyrelsen Antal volymer: 5 Serierubrik: PROTOKOLL Seriesignum: A1 Serieanmärkning: Biblioteksstyrelsens verksamhet överfördes 1971 till kulturnämnden.Serien inbunden då ej - annat anges. Plats: ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Detaljplan för Norra delen av Jonsbolsparken

  Detaljplan för norra delen av Jonsbolsparken, samrådshandling ... Skoghall, Kontaktcenter - · Biblioteket i Skoghall Den som har synpunkter på förslaget kan under samrådstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 ...

  Senast uppdaterad 2019-05-13

 • Biblioteksplan

  1 - BIBLIOTEKSPLAN - 2016 HAMMARÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSVERKSAMHET 2 Bakgrund Enligt bibliotekslagen § 7 skall kommuner och landsting efter den 1 januari - 2010 anta planer för biblioteksverksamhet. I Hammarö kommun skall - kommunens biblioteksplan revideras ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Hammaro bostadsforsorjningsprogram webb

  Bostadsförsörjningsprogram Riktlinjer för bostadsförsörjning - i Hammarö kommun 2017-2020 Antaget av kommunfullmäktige ... Skoghall 1951-1960, 1971-1980, 1961-1970 2. Gunnarskär 1961-1970 3. Götetorp 1961-1970, 1951-1960 4. Hammar 1971-1980 5. ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Kkik rapport2018 slutversion

  Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Resultatrapport 3 Kommunens Kvalitet i Korthet ... timmar/vecka 37 53 112 0 circle Analys Värdet avser år 2017. Öppethållandet på biblioteket i Skoghall har under senare tid försämrats beroende på besparingskrav ...

  Senast uppdaterad 2019-05-08

 • Protokollsregister Kommunalnämnden 1952-1955

  Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ... Skoghall § 23 Angående köpingens lokalhyra, Folkets Hus § 24 Angående avstängning av Clevevägen för motorfordonstrafik ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20