Sök på hammaro.se

108 träffarbiblioteket och skoghall inom hela webbplatsen

 • Vi rekommenderar:

  Bibliotek

  På den här sidan finns information om Hammarö kommuns bibliotek.

 • Biblioteket

  På den här sidan finns information om Hammarö kommuns bibliotek.

  Senast uppdaterad 2018-05-28

 • Detaljplan för Skansviken Västra

  för Skansviken Västra, samrådshandling 2018-03-27 ... Skoghall. Området är utpekat för detaljplanläggning i den ... lokaler: - · Kommunhuset i Skoghall, Kontaktcenter - · Biblioteket i Skoghall Ett samrådsmöte kommer att hållas i Sessionssalen ...

  Senast uppdaterad 2018-07-18

 • Detaljplan för ny skola, Hammar

  Syftet med planen är att möjliggöra för skolverksamhet i området. Som behovet ser ut för närvarande planeras för en F-6 skola för ca 500 elever samt en idrottshall och idrottsplan inom fastigheten Hammar 1:90. Med anledning av att behoven kan komma...

  Senast uppdaterad 2019-01-07

 • Detaljplan för Lövnäs förskola

  Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av förskola/skolverksamhet. Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen. Planområdet ligger inom den norra delen av Hammarö, norr om Lövnäsleden...

  Senast uppdaterad 2018-12-17

 • Detaljplan för Bärstad-Smörsoppsvägen

  Detaljplan för Bärstad Smörsoppsvägen, granskningshandling 2018-09-28, finns utställt för ... Skoghall, Kontaktcenter - · Biblioteket i Skoghall Den som har synpunkter på förslaget kan under granskningstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö ...

  Senast uppdaterad 2018-10-19

 • Detaljplan för Östra Anneberg

  Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder, både friliggande villor och parhus och för förskoleverksamhet i området.

  Senast uppdaterad 2018-10-02

 • Detaljplan för Götetorps förskola

  Kommunledningskontoret fick 2017-10-17 i uppdrag (KSAU § 252, 2017/301) att ta fram en ny detaljplan för uppbyggnad av Götetorpsskola och förskola. Den nya Götetorpsskolan F-6, två paralleller, tillsammans med en fullstor idrottshall kommer ligga...

  Senast uppdaterad 2018-10-31

 • Arkivforteckning-biblioteksstyrelsen

  Arkivförteckning 2009-07-08 HAMMARÖ KOMMUN Biblioteksstyrelsen Antal volymer: 5 Serierubrik: PROTOKOLL Seriesignum: A1 Serieanmärkning: Biblioteksstyrelsens verksamhet överfördes 1971 till kulturnämnden.Serien inbunden då ej - annat anges. Plats: ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Detaljplan för Götetorps skola

  Kommunledningskontoret fick 2017-10-17 i uppdrag (KSAU § 252, 2017/301) att ta fram en ny detaljplan för uppbyggnad av Götetorpsskola och förskola. Den nya Götetorpsskolan F-6, två paralleller, tillsammans med en fullstor idrottshall kommer ligga...

  Senast uppdaterad 2018-10-15

 • Frågor och svar

  På den här sidan har vi ... bibliotek, Folkets hus, Skoghall. Vilka öppettider gäller på omröstningsdagen den 10 december? Söndag10 december har samtliga omröstningslokaler öppet mellan klockan 08:00-20:00. Vilken omröstningslokal hör jag ...

  Senast uppdaterad 2018-07-19