Sök på hammaro.se

115 träffarbiblioteket och skoghall inom hela webbplatsen

 • Vi rekommenderar:

  Bibliotek

  På den här sidan finns information om Hammarö kommuns bibliotek.

 • Biblioteket

  På den här sidan finns information om Hammarö kommuns bibliotek.

  Senast uppdaterad 2018-05-28

 • Förtidsrösta i Hammarö biblioteket, Folkets hus

  Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen går det bra att förtidsrösta. Förtidsröstningen inleds den 22 augusti i hela landet och du behöver inte förtidsrösta i din egen kommun, du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill ...

  Senast uppdaterad 2018-08-08

 • Detaljplan för Pastorsexpeditionen i Skoghall

  Hammarö församling avser att koncentrera sin administration till sina lokaler vid Hammarö kyrka. I samband med detta blir pastorsexpeditionen vid Skoghalls kyrka övertalig och församlingen vill sälja byggnaden. I gällande plan är hela området kring...

  Senast uppdaterad 2018-09-05

 • HammarÖs - Mysteriet på biblioteket - Hammarö kommun

  HammarÖs - Mysteriet på biblioteket - När: 28 oktober Plats: Skoghalls Folkets hus En fartfylld familjeföreställning, från 6 år, där publiken hjälper till att lösa en deckargåta. - Den berömda författaren Fabian Fabulör ska besöka biblioteket och publiken är ...

  Senast uppdaterad 2015-09-15

 • Detaljplan för Skansviken Västra

  för Skansviken Västra, samrådshandling 2018-03-27 ... Skoghall. Området är utpekat för detaljplanläggning i den ... lokaler: - · Kommunhuset i Skoghall, Kontaktcenter - · Biblioteket i Skoghall Ett samrådsmöte kommer att hållas i Sessionssalen ...

  Senast uppdaterad 2018-07-18

 • Detaljplan för Sundholmen Västra

  Detaljplan för Sundholmen Västra (Tidigare kallad: Detaljplan för ... Skoghall, Kontaktcenter Biblioteket i Skoghall Hammarö kommuns hemsida Den som har synpunkter på förslaget kan under granskningstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box ...

  Senast uppdaterad 2018-07-18

 • Detaljplan för ny skola, Hammar

  Syftet med planen är att möjliggöra för skolverksamhet i området. Som behovet ser ut för närvarande planeras för en F-6 skola för ca 500 elever samt en idrottshall och idrottsplan inom fastigheten Hammar 1:90. Med anledning av att behoven kan komma...

  Senast uppdaterad 2018-10-02

 • Detaljplan för Östra Anneberg

  Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder, både friliggande villor och parhus och för förskoleverksamhet i området.

  Senast uppdaterad 2018-10-02

 • Detaljplan för Götetorps skola

  Kommunledningskontoret fick 2017-10-17 i uppdrag (KSAU § 252, 2017/301) att ta fram en ny detaljplan för uppbyggnad av Götetorpsskola och förskola. Den nya Götetorpsskolan F-6, två paralleller, tillsammans med en fullstor idrottshall kommer ligga...

  Senast uppdaterad 2018-10-15

 • Arkivforteckning-biblioteksstyrelsen

  Arkivförteckning 2009-07-08 HAMMARÖ KOMMUN Biblioteksstyrelsen Antal volymer: 5 Serierubrik: PROTOKOLL Seriesignum: A1 Serieanmärkning: Biblioteksstyrelsens verksamhet överfördes 1971 till kulturnämnden.Serien inbunden då ej - annat anges. Plats: ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09