Särskilt boende

Du som behöver mycket hjälp
och vård kan få särskilt boende.

Det är för personer som behöver
hjälp hela dagen och natten.

Särskilt boende finns på
Gunnarskärsgården och Björkhagsgården. 

Sidan uppdaterad: 2016-10-05